Vertrouwen consumenten loopt op tot recordhoogte

De Nederlandse consument heeft een rotsvast vertrouwen in de toekomst. Het consumentenvertrouwen is deze maand gestegen naar de hoogste waarde sinds ruim 25 jaar geleden met metingen werd begonnen. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld.

Het saldo van positieve en negatieve antwoorden op vragen over het economische klimaat, de eigen financiële situatie en de koopbereidheid nam in januari met 8 punten toe tot 28. Deze stijging is niet gebruikelijk in deze tijd van het jaar.

Het oordeel van consumenten over het economische klimaat verbeterde sterk, met 16 punten tot 34. Dat is het hoogste niveau sinds 1986. De koopbereidheid blijft zeer hoog op een waarde van 22. Daarmee is de bereidheid om aankopen te doen even groot als in de zomer van 1998, die te boek staat als de – voorlopige – piek van de huidige hoogconjunctuur in Nederland. De bereidheid om grote aankopen te doen – voor veel economen het meest significante cijfer – steeg fors, van 22 punten in december vorig jaar tot 38 punten deze maand. Met name de indicatoren voor koopbereidheid worden in de regel gezien als goede voorspellers van de daadwerkelijke consumptieve bestedingen van huishoudens. Deze bestedingen zijn van grote invloed op de economische groei. Zij maken ruim 60 procent uit van de vraagkant van het bruto binnenlands product. Het oordeel van consumenten over de eigen financiële situatie liep licht terug.

Tegenover het forse vertrouwen van consumenten mat het CBS teruglopend vertrouwen van producenten. Deze meting is overigens gedaan over de maand december. De afname wordt volgens het CBS volledig veroorzaakt door een minder hoge verwachte productie in de eerste maanden van dit jaar. Een verklaring daarvoor kan zijn dat ondernemers er in december vanuitgingen dat een voorraadopbouw in de laatste maanden voor de millenniumwisseling er voor zou zorgen dat het interen op die voorraden na de jaarwisseling zou resulteren in een wat minder hoge productie. De bezettingsgraad van de industrie nam in december met 0,2 procentpunt toe tot 84,5 procent.