Abortuspil niet in ziekenfonds

De abortuspil mag alleen in abortusklinieken en in ziekenhuizen die daarvoor vergunning hebben worden voorgeschreven. De pil moet ter plaatse worden toegediend en door kliniek of ziekenhuis uit het eigen budget worden betaald. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft dit gisteren in de Kamer gezegd. Volgens haar komt de pil zeker niet in het ziekenfondspakket. Ze zei dat voor het verkrijgen en toedienen van de pil dezelfde voorwaarden gelden als voor de andere vormen van zwangerschapsafbreking.