Fiscale korting voor kind

Er liggen vijf voorstellen om kinderen met gezinnen fiscaal te ontlasten. Voer voor het debat over de Belastingherziening 2001.

Het CDA heeft de kinderen op de fiscale agenda gezet, zegt CDA'er Jacob Reitsma. Welnee, D66 heeft het voorstel voor een kinderkorting al zeker drie jaar geleden ingediend, onderstreept D66'er Francine Giskes. Of wacht, het is GroenLinks die met een kinderkorting is gekomen. GroenLinks'er Kees Vendrik weet het in ieder geval zeker.

De fracties buitelen vandaag en morgen over elkaar heen bij de behandeling van de Belastingherziening 2001. Gezinnen met kinderen zijn — na de middeninkomens, de ouderen en de mensen met kleine banen — de laatste groep die fiscaal zal profiteren van de profileringsdrang van de Tweede Kamer.

De achterliggende gedachte voor een specifieke kinderkorting ligt in de veranderende samenleving, zo stellen alle fracties eensgezind. Het combineren van arbeid en zorg: dat is het probleem. Het kost allemaal geld, er ontstaat een `inkomensdal' als mensen kinderen krijgen. Dat is onrechtvaardig, meent de voltallige Kamer.

Het CDA is traditioneel de partij die het gezin centraal heeft staan in de partijpolitiek. Fiscaal specialist Reitsma stelt dan ook voor om een `kinderkorting' van 500 gulden per huishouden in te voeren voor gezinnen met kinderen tot twaalf jaar. Kosten: in totaal 675 miljoen gulden. Reitsma wil dit dekken door uit een `reservepotje' 125 miljoen gulden te halen en de rest te financieren door een verlaging van de arbeidskorting, de korting voor werkenden, met ongeveer 100 gulden.

Ook de coalitie (PvdA, VVD en D66) laat zich niet onbetuigd. Er ligt een voorstel van Giskes (D66) waarbij gezinnen met kinderen een zogenoemde combi-korting (combinatie van arbeid en zorg) van 441 gulden per belastingplichtige krijgen. Dit voorstel kost 400 miljoen gulden, en wordt gedekt door de arbeidskorting met 77 gulden te verlagen.

Naast het coalitievoorstel is er ook nog een voorstel van PvdA'er Bos waarin een inkomensafhankelijke kinderkorting wordt voorgesteld. Kosten: 125 miljoen gulden, betaald uit het reservepotje. De VVD is het hier vooralsnog niet mee eens.

Tenslotte is er nog het voorstel van fiscaal-specialist Vendrik (GroenLinks). Hij pleit voor een kids income tax credit. Gezinnen met kinderen tot 16 jaar die tot 150 procent van het minimumloon verdienen, kunnen een korting van maximaal 200 gulden per kind per jaar krijgen. Ook de kosten voor kinderopvang worden voor de helft vergoed via een heffingskorting. Kosten: 250 miljoen gulden.

Als iedere fractie zijn zin krijgt, kunnen de gezinnen met kinderen zich in de handen wrijven.

De amendementen bedragen opgeteld ongeveer 1,5 miljard gulden. Hoewel Vermeend vanwege het geld en de beoogde eenvoud van de herziening geen voorstander is van verder aanpassingen van `zijn' plan, zal hij naar verwachting met het coalitievoorstel akkoord gaan.