Biotechnologie 4

Peter van Schrooyen (NIZO Food Research) waarschuwt dat DNA verbazingwekkend stabiel is en onder sommige omstandigheden zeer waarschijnlijk vertering door de maag overleeft. Stukken DNA zouden dan kunnen worden ingebouwd in onze cellen en daar onbekend onheil aanrichten; speciaal als deze stukken door biotechnologen zo zijn geconstrueerd dat zij extra geschikt zijn om in vreemd DNA te worden ingebouwd. Hier wordt de ongerustheid van het publiek verder aangewakkerd met een moleculair horror-scenario. Enige nuchterheid zou op zijn plaats zijn.

Honderden miljoenen jaren hebben wij gewervelde dieren ons gevoed met planten en dieren. Ons spijsverteringsstelsel is kennelijk zo, dat de consumptie van vreemd DNA geen reëel gezondheidsrisico meer is, zo het dat ooit geweest is. Er is dan ook in de geneeskunde geen enkel geval bekend van een mens, die via voedsel plantaardige genen in zijn DNA heeft opgenomen. In het laboratorium kan men wel cellen vreemd DNA laten opnemen, maar alleen met kunst- en vliegwerk. Het is bovendien een zeer inefficiënt proces. Menselijke en dierlijke cellen hebben geen voorkeur voor de speciale DNA-constructen, die gebruikt worden door plantenbiotechnologen. Deze zijn afgeleid van de plantenbacterie, Agrobacterium tumefaciens, die wijd in de natuur is verspreid. Iedereen komt met deze bacterie in aanraking, maar zij laat ons ongemoeid.