Pas verschenen

De autobiografie van Charles Darwin (1809-1882). Vert. Fieke Lakmaker, Uitgeverij Nieuwezijds, 158 blz. ƒ39,90 (geb.)

Nederlandse vertaling van Darwins autobiografie. In 1887, vijf jaar na zijn dood, verscheen een eerste, door de familie gecensureerde versie van zijn persoonlijke notities. In 1958 volgde op instigatie van Darwins kleindochter Nora Barlow een uitgave van het oorspronklijke manuscript (uitg. Norton). De laatste zin van zijn autobiografie `Met de middelmatige talenten die ik bezit, is het oprecht verrassend dat ik hiermee in aanzienlijke mate de overtuigingen van wetenschappers op een aantal belangrijke punten heb kunnen beïnvloeden', schreef Darwin op 3 augustius 1876.

Paul Schnabel (red.): Individualisering en sociale integratie, SUN, 160 blz. ƒ29,50

In samenwerking met het Nederlands Gespreks Centrum uitgegeven bundel analyses van de individualisering van de samenleving en die laten zien hoe die indivudualisering weer leidt tot nieuwe vormen van sociale samenhang. Met bijdragen van onder anderen Christien Brinkgreve, Jet Bussemaker, Romke van der Veen en Carlo van Praag.