Kopstuk van CDU pleegt zelfmoord

Het hoofd van de financiële afdeling van de CDU-Bondsdagfractie, Wolfgang Hüllen, heeft gisteren zelfmoord gepleegd. De Duitse justitie houdt er rekening mee dat er een relatie is met de zwartgeldaffaire in de CDU.

De officier van justitie in Berlijn heeft onmiddellijk een onderzoek ingesteld wegens `kwade trouw'. Volgens justitie zou de afscheidsbrief van Hüllen hiertoe aanleiding geven. In zijn brief zou de functionaris grote angst hebben laten doorschemeren voor een accountantsonderzoek in verband met de zwartgeldaffaire in de CDU. Uit de brief zou ook blijken, dat er gelden uit de kas van de fractie zijn verdwenen.

De CDU/CSU-fractie waarschuwde ervoor een verband te leggen tussen de zelfmoord en het financiële schandaal in de partij. Hüllen was al sinds jaren hoofd van de afdeling begroting en financiën van de fractie.

De dood van de CDU-functionaris vormt het einde van een dramatische week in de Kohl-affaire. Eerder deze week zag oud-kanselier Helmut Kohl zich na druk van de CDU-partijtop gedwongen zijn erevoorzitterschap van de partij neer te leggen. Kohl volhardt in zijn weigering de namen te noemen van de donateurs, die hem begin jaren negentig miljoenen hebben gegeven, die hij via illegale rekeningen naar lokale partijafdelingen heeft doorgesluisd. Gisteren bood CDU-voorzitter Wolfgang Schäuble in de Bondsdag excuses aan voor het schenden van de wet op de partijfinanciering. De wet verplicht partijen de omvang en namen van donaties groter dan 20.000 mark te noemen in het jaarverslag. Hij kondigde verdere opheldering aan, maar moest toegeven dat het moeilijk is alle feiten boven tafel te krijgen. De CDU heeft aangekondigd zondag met het rapport van haar accountant Ernst&Young over de financiën van de partij naar buiten te komen.

Inmiddels is ook de parlementaire commissie met haar onderzoek naar illegale donaties aan de CDU begonnen. Ze onderzoekt of de geheime fondsen aan de CDU tot omkoopbaarheid van de politiek hebben geleid. Ze probeert te achterhalen of er smeergelden in de CDU-partijkas zijn gevloeid, die begin jaren negentig betaald zouden zijn bij wapenleveranties aan Saoedi-Arabië. Het bedrijf Thyssen zou 220 miljoen aan smeergelden hebben betaald; één miljoen mark heeft de wapenhandelaar Schreiber overhandigd aan de oud-penningmeester Walther Leisler Kiep van de CDU die het geld zou hebben doorgesluisd naar de illegale rekeningen.

Voorzitter Volker Neumann (SPD) zei dat het onderzoek zich verder zal richten op de verkoop in 1992 van de olieraffinaderij in Leuna en een benzinepompketen aan het Franse bedrijf Elf Aquitaine, dat destijds in handen van de staat was. Bij deze transactie zouden provisies betaald zijn tussen de 75 en 85 miljoen mark.