Werkloosheid terug naar peil van 1980

Het aantal geregistreerde werklozen in Nederland is voor het eerst sinds juni 1980 gedaald tot onder de 200.000 personen. In het laatste kwartaal van 1999 bedroeg het aantal werklozen, na verwijdering van seizoenseffecten, 189.000.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die vandaag bekend zijn gemaakt. Het lage werkloosheidscijfer aan het eind van 1999 komt niet als een verrassing. Sinds 1994 daalt het aantal geregistreerde werklozen gestaag, het laatste jaar met ongeveer 6.000 per maand.

Over heel 1999 gemeten bedroeg de werkloosheid gemiddeld 221.000, dat is ruim 66.000 lager dan in 1998. Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week.

De geregistreerde werkloosheid onder vrouwen was in 1999 nog steeds hoger dan onder mannen. Vorig jaar was 3,8 procent van de vrouwen werkloos, tegen 2,7 procent van de mannen. Het CBS stelt in haar toelichting dat de cijfers van 1980 en 1999 moeilijk met elkaar vergeleken kunnen worden. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld 1,5 miljoen mensen met een bijstandsuitkering of een WAO- of werkloosheidsuitkering. In 1980 waren dit er ongeveer 1 miljoen. Ook de toegenomen omvang van de beroepsbevolking (5,1 miljoen personen in 1980 tegen 7,1 miljoen in 1999) maakt de cijfers onvergelijkbaar, aldus het CBS.

In de eerste helft van 1980 bedroeg het aantal werklozen nog ongeveer 200.000. Tot 1983 nam het aantal werklozen toe tot 634.000 eind 1983. Na een geleidelijk herstel tot ongeveer 320.000 werklozen in 1991 nam het aantal mensen zonder baan weer toe tot 520.000 begin 1994. Door het dalend aantal werklozen neemt de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar toe. Nu al hebben veel sectoren moeite om voldoende personeel te vinden. Vooral de horeca, de IT-sector en de detailhandel kampen met personeelstekorten. Het aantal openstaande vacatures bedroeg eind juni 1999 182.000 bij het bedrijfsleven en 15.000 bij overheden.