Microsoft vindt dat het geen wetten heeft overtreden

Microsoft ontkent dat het met zijn besturingsprogrammma Windows een monopoliepositie heeft en dat het de wet heeft overtreden. Dat staat in een rechtbankdocument dat gisteren door de softwarefabrikant is ingediend.

Tegen Microsoft loopt een anti-mededingingszaak die door de Amerikaanse overheid is aangespannen. Volgens Microsoft verdenkt de Amerikaanse justitie het bedrijf ten onrechte. De onderneming heeft naar eigen zeggen ,,met ernstige concurrentierisico's'' te maken buiten het terrein van zijn besturingssysteem Windows.

Microsoft ontkent dat het de macht heeft om prijzen te bepalen en concurrenten uit te schakelen, zoals de rechter eerder heeft vastgesteld. Zelfs als alle bevindingen van de rechter als feiten worden aanvaard, ziet het bedrijf niet hoe de Amerikaanse anti-mededingingswet zou hebben overtreden.

Microsoft diende het zeventig pagina's tellende document in bij rechter Thomas Penfield Jackson in reactie op diens tussentijdse oordeel van begin november. De rechter stelde toen vast dat Microsoft een monopoliepositie heeft en die positie heeft misbruikt.

Microsoft wees er gisteren op dat in eerdere uitspraken van (andere) rechters de bundeling van Internet Explorer en Windows niet illegaal werd bevonden. Ook zegt de softwarefabrikant dat het volgens de wet mag eisen van computerproducenten dat Windows onaangetast op pc's wordt geÏnstalleerd, omdat Microsoft het auteursrecht bezit op zijn product.

Ook de race die Microsoft inzette om concurrent Netscape (van de browser Navigator) in te halen, was, zo staat in het rechtbankdocument, niet illegaal. Netscape had op een zeker moment een marktaandeel van tachtig procent en Microsoft voelde zich niet bepaald verplicht het bedrijf de helpende hand te bieden in de concurrentie-oorlog.

,,De anti-mededingingswetgeving stelt geen verplichting aan een bedrijf - zelfs een bedrijf met monopolistische macht - om zijn concurrent bij te staan door het vrijgeven van technische informatie over nieuwe producten voordat deze zijn gelanceerd'', zo staat in het rechtbankdocument.

Een medewerker van justitie zegt in een reactie op het document dat de argumentatie van Microsoft ,,een monopolist ongelimiteerd de vrijheid zou geven om, met zijn dominatie, concurrenten te verpletteren, de consumenten te benadelen en vernieuwing tegen te houden''. Het rechtbankdocument ,,negeert de feitelijke bevindingen van de rechtbank en verdraait juridische precedenten'', aldus justitie.

Tegen Microsoft is in mei 1998 een aanklacht ingediend door het ministerie van Justitie en negentien Amerikaanse deelstaten. Naar verwachting zal het ministerie van Justitie volgende week officieel reageren op het tussentijdse oordeel van de rechter.

Vorige week schreef het dagblad USA Today dat het ministerie aan de rechter zal voorstellen de softwarefabrikant op te splitsen in meerdere bedrijven. Volgens Steve Ballmer, de nieuwe topman van Microsoft, heeft justitie naar de pers gelekt. Justitie ontkent dat. Een woordvoerder noemde de berichtgeving in USA Today ,,op sommige belangrijke punten'' niet correct.

Microsoft heeft aan het einde van de maand nog een mogelijkheid om te reageren op het advies van justitie. Op 22 februari volgt dan voor beide partijen de kans nog eenmaal mondeling hun visie uiteen te zetten, voordat de rechter zich buigt over zijn definitieve vonnis. De zaken komen anders te liggen als de twee partijen tot een schikking komen. Onder voorzitterschap van rechter Richard Posner wordt over de mogelijkheid hiervan onderhandeld in Chicago. Tot nu toe is niet bekend of de bemiddeling vordert.