Franse werkgevers dreigen

De werkgevers in Frankrijk dreigen uit de uitvoering van de sociale zekerheid te stappen als de overheidsbemoeienis daarmee niet wordt teruggedrongen. Het beheer van de sociale fondsen vindt sinds de Tweede Wereldoorlog plaats samen met de vakbonden, maar de overheid is zich er steeds meer mee gaan bemoeien.De Medef, de grootste werkgeversorganisatie van het land, stemde er vandaag mee in om begin februari met de bonden een gemeenschappelijk standpunt te bepalen. De werkgevers willen dan ook de weg uitstippelen waarlangs de sociale zekerheid moet worden hervormd om de staatsinmenging terug te dringen. De werkgevers vinden dat de overheid zich systematisch steeds meer mengt in de sociale zekerheid en dat op een onverantwoordelijke manier doet. De Medef heeft sinds afgelopen zomer al steeds geroerd. De druppel die de emmer heeft doen overlopen is het besluit van de regering om de verplichte verkorting van de werkweek van 38 tot 35 uur mede te laten financieren door de sociale fondsen. (ANP)