Geld Mondriaans niet afgedragen

De oud-fractiemedewerker van de PvdA Alex Veldhof kan geen aanspraak maken op de miljoenenopbrengst van de verkoop van de Mondriaan-collectie van de Leonard Woltjer Stichting. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

De zaak speelt al sinds 1984. Veldhof beweert dat hij het echtpaar Woltjer, voor wie hij destijds werkte, een miljoen gulden leende. In ruil daarvoor zou het paar onder meer acht schilderijen van Mondriaan aan hem hebben overgedragen. De werken bleven echter bij de Woltjers thuis hangen.

Toen het echtpaar eind jaren tachtig overleed, lieten ze de werken na aan de Leonard Woltjer Stichting. Die veilde ze na enkele maanden, voor in totaal 3,3 miljoen gulden. Veldhof probeerde aan de hand van een akte van overdracht van de schilderijen dat bedrag van de stichting terug te krijgen.

De stichting en de nabestaanden van de Woltjers hebben altijd aan de echtheid van het document getwijfeld, ook al prijkte daar de handtekening van mevrouw Woltjer op. De Hoge Raad ging daar in mee, door te stellen dat het goed mogelijk is dat (een deel van) de tekst op de akte later boven de handtekening is gezet.

Veldhof had in 1990 nog gelijk gekregen van de Haagse rechtbank. Die stelde vast dat de echtheid van de handtekening op de akte niet werd betwist en dat Veldhof in zijn recht stond. In hoger beroep kreeg hij echter nul op het rekest, waarna de zaak naar de Hoge Raad ging. Ook die oordeelde echter dat er genoeg omstandigheden zijn die erop wijzen dat de handtekening eerder op de akte stond dan de tekst. De Hoge Raad heeft de zaak terugverwezen naar het gerechtshof.