Kosten standaardpolis ziektekosten niet lager

Het kabinet ziet geen kans verzekeraars te stimuleren om de kosten van de standaardpakketpolis in de hand te houden. Dit was afgesproken in het regeerakkoord, maar de daarin voorgestelde maatregelen zijn niet uitvoerbaar. De zogeheten WTZ-heffing, die particulier verzekerden moeten betalen, kan daardoor niet omlaag.

Dit schrijft minister Borst (Volksgezondheid) de Tweede Kamer. Op aandrang van de PvdA was in het regeerakkoord vastgelegd dat particuliere verzekeraars een financieel risico moeten gaan lopen bij de uitvoering van de Wet op de Toegang tot de Ziektekostenverzekering (WTZ). Dit zou verzekeraars dwingen de kosten van de WTZ, waarin voornamelijk 65-plussers via een standaardpolis tegen een landelijk vastgestelde premie verzekerd zijn, beter in de hand te houden.

Op dit moment wordt het `verlies' dat de verzekeraars lijden op deze verzekering omgeslagen over alle particulier verzekerden jonger dan 65 jaar. Dit gebeurt via de WTZ-heffing. Die bedraagt dit jaar 396 gulden.

In het regeerakkoord was afgesproken dat de WTZ door de verzekeraars niet langer meer zou mogen worden gebruikt om er hun particulier verzekerden in onder te brengen als die 65 jaar worden. Dit is voor hen aantrekkelijk, omdat de ziektekosten na het 65e levensjaar fors toenemen. Tegelijkertijd met de sluiting zou de ziekenfondsgrens voor 65-plussers omhoog moeten naar die welke voor werknemers geldt (van 41.100 gulden naar 64.600 gulden).

Maar Borst wijst die oplossing van de hand. Die zou volgens haar onder meer leiden tot een verstoring van het evenwicht tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeraars en problemen bij de vorming van de noodzakelijke reserves opleveren.

Ook de afspraak in het regeerakkoord om de verzekeraars de extra kosten tot tienduizend gulden zelf te laten dragen is niet haalbaar. Zo'n maatregel is in strijd met het Europees gemeenschapsrecht. Dat verbiedt de overheid iets te zeggen over premie, dekking en acceptatie als een particuliere onderneming het financiële risico daarvan moet dragen.

Volgens Borst zijn er ook geen andere maatregelen haalbaar om de bedoeling van het regeerakkoord te realiseren. Zo had een werkgroep van het ministerie van Economische Zaken voorgesteld de WTZ om te vormen tot een sociale verzekering. Een oplossing die bij nadere bestudering niet uitvoerbaar blijkt. Borst kondigt in de brief aan het WTZ-probleem bij de discussie over een nieuw zorgstelsel te zullen betrekken.