Gezondheid duurder

De kosten voor de gezondheidszorg zijn in 1999 naar schatting gestegen tot 67,1 miljard gulden, 5,4 procent meer dan in 1998. De stijging is groter dan de groei van het Bruto Binnenlands Product. Dat nam vorig jaar volgens een eerste raming van het CBS met 4,8 procent toe, wat een lagere groei was dan in 1998 toen het BBP met 5,6 procent steeg. Daardoor nam vorig jaar het aandeel van de kosten van de gezondheidszorg in het BBP met 0,1 procent tot 8,3 procent. De stijging van de kosten is bij de verschillende onderdelen van de gezondheidszorg ongeveer even groot. Alleen bij genees- en hulpmiddelen stegen de kosten in 1999 meer dan gemiddeld, evenals in 1998.