Bijzondere aankoop Leids museum

Het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden heeft in Amerika een bijzondere Japanse schildering van Watanabe Kakushu gekocht. Het is een tafereel met olifant uit 1813.

Op de achtergrond zijn in de baai van Nagasaki drie Nederlandse schepen te zien. De Nederlanders, die de olifant waarschijnlijk hebben bezorgd uit Ceylon, waren in die tijd de enigen die handel mochten drijven met het verder afgesloten land.

De inmidddels 400 jaar oude betrekkingen met Japan worden dit jaar gevierd. Het Rijksmuseum kocht het doek voor een half miljoen gulden, met steun van de Vereniging Rembrandt, de Mondriaan Stichting en de Stichting Volkenkundige collectie Nederland.

Het Haags Historisch Museum heeft een anoniem gezicht op Den Haag uit 1592 kunnen kopen. Behalve bekende gebouwen als het Binnenhof en de Gevangenpoort staan onder anderen Luther, Calvijn en prins Maurits op het doek. De aankoopprijs van 70.000 gulden kon dank zij de gemeente Den Haag en diverse sponsors worden opgebracht.