Zwijgen is goud voor radioprofeet Limbaugh

Rush Limbaugh, de galmende radioprofeet van rechts Amerika, is bekend om zijn tirades tegen Bill en Hillary Clinton. Zijn harde woorden aan het adres van alles wat links is of lijkt, trekken dagelijks een grote schare trouwe luisteraars. Maar nu blijken ook de stiltes tussen zijn woorden veel waard te zijn.

Amerikaanse radiostations die praatprogramma's uitzenden, gebruiken een nieuwe techniek om de minieme stiltes die tussen woorden vallen te gelde te maken. Met een vernuftig computerprogramma snijden ze de stille secondes uit een radioshow, om die op te sparen tot blokjes van dertig seconden waarin ze extra reclamespotjes kunnen uitzenden. Per uur kan deze methode een radioprogramma zodanig comprimeren, dat er tijd vrijkomt voor vier minuten extra reclame. Zinnen lopen sneller, pauzes worden bekort en de luisteraar wordt geacht het niet te merken.

Maar bij de populaire show van Limbaugh, die live wordt overgenomen door radiostations in het hele land, kwam de heimelijke bezuiniging op stilte aan het licht toen duizenden luisteraars per e-mail verontwaardigd hun beklag bij de presentator deden over de toename van het aantal reclame-spotjes. Volgens The New York Times begreep Limbaugh eerst niet waar ze het over hadden. Hij had het aantal minuten per uur dat hij sprekend in de lucht was niet bekort. Dus hoe konden er in hetzelfde uur meer reclame-minuten zijn dan voorheen?

Het antwoord is te vinden bij het software-programma Cash, dat sinds een maand of zes in gebruik is in de Amerikaanse radiowereld. Zo'n vijftig radiostations gebruiken het om meer reclame in hun live uitzendingen te kunnen persen. Cash neemt het hele programma digitaal op. Terwijl de eerste minuut (of minuten) worden opgenomen, zendt het station een reclamespotje uit. Daarna begint het ,,live'' programma met een kleine vertraging: de opname, waar de stille momenten zijn uitgefilterd, wordt afgespeeld. De verloren minuut wordt zo stukje bij beetje teruggewonnen met steeds opnieuw opgenomen fragmenten die in een ingedikte versie worden uitgezonden. Dat proces herhaalt zich een aantal keer per uitzending.

Een vergelijkbaar systeem voor televisie, `Time Machine', is al in gebruik bij televisiestations. Behalve grote maatschappijen maken ook kleinere netten er gebruik was, zoals een christelijk station dat preken zo meer vaart geeft.

Limbaugh was niet gelukkig met de eliminatie van zijn stiltes. In zijn bombastische dictie (via Internet te beluisteren op www.rushlimbaugh.com) spelen stiltes een belangrijke rol. Ze creeëren spanning in het programma. Wat Limbaugh ergens van vindt, is vrijwel nooit een verrassing. Maar hoe hij het zegt, welk vernietigend bijvoeglijk naamwoord of neologisme hij nu weer kiest tegen het geboefte in het Witte Huis, daarvoor stemmen zijn geestverwanten iedere dag weer op hem af. Maar er is een troost voor Limbaugh: hij deelt in de reclame-opbrengst.