Zware kritiek Bolkestein op Kamerleden

Europees commissaris Bolkestein heeft zware kritiek op de Tweede Kamer waar steeds meer reserves worden geuit tegen de voortgaande privatisering van overheidsbedrijven. In een nieuwsjaarstoespraak bij het Energiebedrijf Zuid-Holland in Leiden constateerde Bolkestein vanmiddag ,,een poolwind tegen liberalisering''. Volgens de voormalige fractievoorzitter van de VVD valt er in de Tweede Kamer ,,een groeiend sentiment te bespeuren van renationalisatie''. Bolkestein: ,,Het is het valse gevoel dat alleen Vadertje Staat kan optreden als beheerder van bedrijven die publieke belangen behartigen.''

Hij noemde het Tweede-Kamerlid Crone (PvdA) bij name die vlak voor het kerstreces voorstelde via een noodwet de verkoop van gemeentelijke energiedistributiebedrijven stop te zetten. ,,Dit is een anachronisme. Het is een verouderde reflex van etatisme, ingegeven door de angst voor de boze buitenwereld'', aldus Bolkestein. ,,Nog vreemder'' noemde hij het dat CDA en D66 ,,meehuilen met de wolven''. Van D66 vond hij de kritische houding ten aanzien van liberalisering ,,merkwaardig'' omdat die partij ,,van origine toch een libertaire grondslag kent''. Ook de houding van het CDA kon Bolkestein niet verklaren, omdat die partij in de jaren tachtig mede het fundament voor privatisering legde. ,,Waarom keren sommigen in die partij zich tegen de eigen zegeningen? Is het uit politiek opportunisme of uit gebrek aan eigen profiel.'' Bolkestein waarschuwde dat wie niet wil meegaan in het proces van liberalisering ,,zal eindigen als museumstuk''.

In een reactie zegt Crone ,,verbijsterd'' te zijn over het ,,gebrek aan kennis'' van Bolkestein. ,,De consument moet beschermd worden tegen private monopolies. Juist de EU hoort daar op toe te zien'', aldus Crone. Ook het Kamerlid Van den Akker (CDA) vindt Bolkesteins stellingname ,,raar''. Het CDA is op zichzelf helemaal niet tegen privatisering van distributiebedrijven, maar wil wel dat de overheid het hoogspanningsnet in handen houdt.

TEKST TOESPRAAK pagina 6