Uitzenders pakken illegale arbeid aan

Uitzendbureaus gaan hun malafide collega's in de tuinbouw aanpakken. De koepel van uitzenders ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) wil dit jaar een ,,gecoördineerde actie'' voeren tegen de vele malafide uitzendbureaus in het Westland. De uitzendkoepel wil, samen met de arbeidsinspectie en Justitie, illegale arbeid bij tuinders en in kassen streng gaan controleren.

Sinds het vergunningstelsel voor uitzendbureaus per 1 juli 1998 is afgeschaft is een wildgroei aan uitzendbureaus ontstaan. Een groot aantal daarvan houdt zich volgens de ABU niet aan de wet. De Kamer van Koophandel schatte het aantal malafide bureaus afgelopen zomer op ongeveer zeshonderd. De ABU vermoedt dat het er intussen al zo'n duizend zijn.

Door illegale praktijken van zulke uitzendbureaus lopen de reguliere bureaus en de fiscus miljoenen aan inkomsten mis. Volgens de ABU rijden eenmansbedrijfjes illegale werknemers af en aan naar de kassen. Zowel de malafide bureaus als hun personeel dragen belastingen noch premies af.

Volgens de ABU is het hoog tijd om actie te voeren. ,,Dat sluit aan bij de toezeggingen die minister De Vries van Sociale Zaken voor de kerst in de Kamer gedaan heeft.'' De bewindsman heeft de Kamer beloofd dat de arbeidsinspectie de controles in het Westland zal opvoeren.

De ABU wil de problemen ook zelf aanpakken. De uitzendbond gaat binnenkort praten met het Westland Interventie Team, waarin de uitvoeringsinstellingen GAK en GUO, het Openbaar Ministerie, de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst samenwerken. Tot nu toe hield dit team zich voornamelijk bezig met voorlichting aan tuinders. Het team gaat nu ook zelf actief controleren. Het probleem van de illegale arbeid moet daardoor eind 2000 zijn opgelost, aldus de ABU.

Begin vorige week nam de groothandel in aardappelen, groente en fruit in een nieuwe CAO afspraken op om koppelbazen in de branche harder aan te pakken. Werkgevers die met een uitzendbureau in zee gaan moeten voortaan controleren of het werkt volgens de uitzend-CAO.