Rotterdam ziet overslag haven dalen

De overslag in de Rotterdamse haven is dit jaar gedaald tot 303,9 miljoen ton goederen. Vorig jaar nog sloeg de Rotterdamse haven een record van 315,5 miljoen ton goederen over. De verschuiving van bulk- naar containeroverslag zette in 1999 door.

Dit maakte het gemeentelijk havenbedrijf (GHR) gisterochtend bekend tijdens de oudejaarsbijeenkomst van de Havenvereniging Rotterdam. In geld uitgedrukt is de omzet van de haven volgens cijfers van het Nederlands Economisch Instituut (NEI) gelijk gebleven op 15 miljard gulden. Voor volgend jaar rekent de haven op een omzet van 15,8 miljard gulden.

Ronduit teleurstellend was de overslag in de bulksector van ruwe aardolie, kolen en erts. De overslag van ruwe olie, nog altijd de grootste ladingstroom in de Rotterdamse haven, daalde ruim vijf procent. De ertsaanvoer nam met 17,1 procent af en de kolenoverslag met 19,9 procent. Directeur W. Scholten van het havenbedrijf verwacht op grond van uitlatingen in de Duitse staalindustrie dat de ertsoverslag zal stabiliseren. Hij is somber over de kolenoverslag, omdat om milieu-redenen steeds minder gebruik wordt gemaakt van kolen.

Een grote stijger was in 1999 opnieuw de overslag van containers. Met 8,2 procent naar 66,7 miljoen ton zit die overslag weer boven de 5 à 6 procent waarvan het GHR in de langjarige voorspellingen is uitgegaan. Dat betekent een verdere verschuiving van bulkoverslag naar containers. Scholten verwacht dat de containeroverslag over een paar jaar in volume gelijk is aan de overslag van ruwe olie. Rotterdam streeft al jaren naar een vergroting van het aandeel van de containeroverslag, omdat de haven hieraan veel meer verdient dan aan de overslag van bulkgoederen.

Scholten maakt zich zorgen over de verdergaande concentratie van de 'echt grote spelers' in belangrijke sectoren als de containeroverslag (fusie tussen rederijen Maersk en Sealand) en de chemie (joint venture Lyondell-Bayer). ,,Dat betekent hoe langer hoe minder klanten in Rotterdam en maakt het voor het havenbedrijf lastiger zich in onderhandelingen staande te houden.''

Het afgelopen jaar heeft het gemeentelijk havenbedrijf 100 hectare grond uitgegeven, voornamelijk aan container- en chemische bedrijven. Vooral de groei in de containersector gaat dermate snel dat Rotterdam eind volgend jaar met een enorm ruimteprobleem komt te zitten. Scholten: ,,Je kunt een bed niet opschudden wanneer er al iemand in ligt te slapen.''