RAMSJ

Stephen Jay Gould: Questioning the millennium

Gebonden, Jonathan Cape 1997, van ƒ50,50 voor ƒ12,50. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Aardig essay over de komende millenniumwisseling, met aandacht onder meer voor de oorsprong van het woord millennium in de bijbelse Openbaringen, en de menselijke behoefte om (chronologische) orde aan te brengen in de op zichzelf willekeurige natuur die hem omgeeft. Ook mengt Gould zich in het debat over het preciese begin het nieuwe millennium: morgen, op 1 januari 2000, of pas morgen over een jaar? Dat laatste is uiteraard technisch juist, schrijft hij, maar vanuit cultureel en historisch oogpunt is de eerste datum veruit te prefereren.

Marina Warner: No go the Bogeyman

Gebonden, Chatto & Windus 1998, van ƒ97,50 voor ƒ34,95. Het Martyrium Amsterdam.

'No go the Bogeyman is about fear; it faces one of the most everyday yet least examined of human feelings', aldus opent Warner haar boek, een grondige, goed geschreven studie over kinderangsten en de grote rol die die angsten, vaak onbewust, in het latere leven spelen. Een stoet van menseneters, reuzen en andere 'figures of male terror' trekt voorbij, afkomstig uit sprookjes, spookverhalen, de mythologie en zelfs moderne films (met een hoofdrol voor Hannibal Lecter uit The silence of the lambs).

David G. Troyansky: Old age in the old regime

Gebonden, Cornell University 1989, van ƒ103,30 voor ƒ22,50. Roelants Nijmegen.

Gedurende de achttiende eeuw vond er in Frankrijk een opmerkelijke verandering plaats in het bejegenen van bejaarden. Stonden die aan het begin van de eeuw bovenal bloot aan spot en verwaarlozing, amper honderd jaar later werden ze alom gerespecteerd en kregen ze recht op zorg en financiële ondersteuning. Troyansky brengt die grote omslag in kaart, zowel puttend uit eigen archiefonderzoek in Parijs en Marseille, als uit diverse historische en demografische bronnen.

Bij Roelants liggen nog twee andere delen uit deze, ouderwets mooi uitgegeven Cornell University-reeks in de ramsj, beide over Frankrijk: Industry and politics in rural France, 1870-1914 van Raymond Jonas, over de opkomst van het socialisme op het Franse platteland, en Boulainvilliers and the French monarchy van Harold Ellis, dat de politiek van de Franse aristocratie beschrijft in de tijd van het Ancien Régime, in het bijzonder de plaats daarbij van de kleurrijke baron Henri de Boulainvilliers. Gebonden, van ƒ112,- voor ƒ25,- per deel.

Bernard MacLaverty: Grace notes

gebonden, Norton 1997, van ƒ59,80 voor ƒ12,50. Het Martyrium.

'Een razend knappe roman. MacLaverty beschrijft de belevenissen van zijn vrouwelijke hoofdpersoon verbazingwekkend intiem en gevoelig,' schreef Sietse Meijer in deze krant over Grace notes. Die hoofdpersoon is Catherine McKenna: een Noord-Ierse componiste die herstellende is van een postnatale depressie, en stukje bij beetje het juiste evenwicht tracht te vinden tussen haar nieuwe rol als moeder en haar artistieke ambities. Boek werd genomineerd voor de Booker Prize 1997.

Een jaar later werd die prijs gewonnen door Amsterdam van Ian McEwan, een 'contemporary morality tale' aldus de flaptekst. De titel slaat op de slotpassages van de roman, waarin een paar gretige, dood en verderf zaaiende euthanasieartsen uit Amsterdam hun opwachting maken. Sietse Meijer schreef: 'Het einde is knullig en bederft een roman die interessante vragen oproept over morele dilemma's en vriendschap.' Scheltema, van ƒ62,40 voor ƒ24,50.

Douglas Coupland: Polaroids from the dead

Gebonden, HaperCollins 1996, van ƒ57,20 voor ƒ12,50. Het Martyrium.

'Niemand zet het onthechte levensgevoel en de tweedehandsemoties van de moderne twintiger scherper neer dan Coupland,' oordeelde Sandra Küpfer naar aanleiding van deze bundel. Onder meer korte verhalen die zich afspelen tijdens een optreden van de Amerikaanse cultband The Grateful Dead, en een reeks notities over het lege bestaan in de wijk Brentwood in Los Angeles.

Chris Rainier: Where masks still dance: New Guinea

Gebonden, Bulfinch 1996, van ƒ135,- voor ƒ49,90. De Boekenmarkt Den Haag.

Meer dan honderd prachtige zwart-witfoto's over de inheemse bevolking van Irian Jaya en Papoea Nieuw-Guinea. Rainier maakte maar liefst acht reizen naar het gebied om de eeuwenoude rituelen en tradities van Papoea-stammen als de Asmat, de Dani, en de Abelam vast te leggen. Dankzij de gedetailleerde toelichting (achterin) op de foto's, is het boek tegelijk een belangrijk etnografisch document.

Louis Jacobs: Jewish mystical testimonies

Gebonden, Schocken 1996, van ƒ69,50 voor ƒ29,90. De Boekenmarkt.

Herdruk van een boek uit 1976, een veelgeprezen verzameling Joodse mystieke teksten: godservaringen, visioenen en raadgevingen over de manier waarop men met het goddelijke in contact kan treden. De ruim 20 getuigenissen omspannen in totaal meer dan 2000 jaar Joodse mystiek, vanaf het zogeheten roepingsvisioen van Ezechiël tot aan een geschrift van Aaron Roth van begin twintigste eeuw.