PAS VERSCHENEN LITERATUUR

Van der Graft: Een ongedurige dageraad.

De Prom, 75 blz. ƒ29,90

'Nacht nog, maar niettemin/ niet te minachten licht,/ het lijkt wel dageraad./ Dagberaad/ voor ontwaakte woorden.' Nieuwe bundel met gedichten van G. van der Graft (1920).

Corrie de Haan: Dichten in stijl.

Duitse kleuring in Middelnederlandse teksten. Prometheus, 235 blz. ƒ39,90

Corrie de Haan (1969) onderzocht in het kader van een projekt Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen het gebruik van Duitse woorden in Middelnederlandse teksten zoals in de liederen uit het Gruuthuse-handschrift en in de ereredes van heraut Gelre. Zij gaat in op de mogelijke verschillen en de functie (het vergroten van de verstaanbaarheid voor een Duitstalig publiek of het zijn van louter versiering).

Hester Knibbe: Een dunne duurzaamheid.

De Prom, 75 blz. ƒ29,95

De dichtbundel van Hester Knibbe omvat zes cycli, die elk een in ruimte en tijd verschillend aspect van 'leven' belichten.

Nagieb Mabfoez: Kinderen van Gabalawi.

Uit het Arabisch vertaald door Richard van Leeuwen en Djûke Poppinga, De Geus, 603 blz. ƒ59,90

Van Nobelprijswinnaar Nagieb Mahfoez (Caïro, 1911) een bijna dertig jaar lang in Egypte verboden roman waarin hij zich keert tegen elke vorm van religieus fanatisme.

Moeders. Kwadraat, 127 blz. ƒ36,90

Daniëlle Serdijn (1968), literatuurcriticus bij Het Parool selecteerde voor deze bundel verhalen over moeders van F. Bordewijk, Remco Campert, Hermine de Graaf e.a.

Arjan Peters: Langzaam lopen is al verdacht.

Kronieken van Kunst & Cultuur. Bert Bakker, 133 blz. ƒ29,90

Literair criticus van de Volkskrant Arjan Peters (1963) schuimt het land af op zoek naar tentoonstellingen en evenementen die het Nederlandse volkskarakter weerspiegelen. Verschillende musea, het ouderwetse zondagsgevoel, Gouda en Godfried Bomans passeren onder andere de revue.

Alexander Poesjkin: Reis naar Erzurum.

Vert. Monse Weijers, Hoogland & van Klaveren, 116 blz. ƒ22,50

Voor het eerst in Nederlandse vertaling het reisverhaal van Alexander Poesjkin (1799-1837) over de veldtocht tegen de Turken in 1829. Poesjkin reisde toen zonder toestemming van tsaar Nicolaas I, zijn vrienden in het Russische leger acherna.

Wat blijft. De mooiste gedichten van de eeuw.

Bert Bakker, 264 blz. ƒ19,90

Bloemlezing met meer dan tweehonderd Nederlandstalige gedichten samengesteld door dichter/vertaler Menno Wigman (1966). Hij selecteerde ze op hun 'weerbarstigheid', ze moesten iets wrangs en verontrustends hebben en bovendien werden met name de vooroorlogse gedichten op hun syntaxis en woordkeuze beoordeeld.

Literaire kalender/Calendrier littéraire 2000.

Manteau/Promedia, ƒ32,90

Tweetalige kalender met de beste gedichten uit de Belgische Gouden Gids, waarin sinds kort verzen van amateurs en gevestigde dichters tussen de zakelijke informatie staan. Daarnaast zijn ook wetenswaardigheden uit de twintigste eeuwse literatuur en de jazz opgenomen.

Koos van Zomeren. Een deur in oktober.

De Arbeiderspers, 240 blz. ƒ39,90

Door de uitgever aangekondigd als laatste/eerste roman van deze eeuw is de nieuwe roman van Koos van Zomeren (1946). Beschreven wordt anderhalve dag uit het leven van een galeriehouder waarbij flash- forwards een blik bieden op een toekomstige romance met een bezoekster.

NON-FICTIE

Hannah Ahrendt: Politiek in donkere tijden.

Essays over vrijheid en vriendschap, Boom, 221 blz. ƒ39,50

Zes niet eerder in het Nederlands vertaalde teksten van Hannah Ahrendt (1906-1975) over het conflict tussen denken en handelen, aan de hand van de filosofiegeschiedenis. Met artikelen over Plato, Socrates, Lessing, Jaspers en Heidegger en over de ontwikkeling van het begrip 'geschiedenis'.

Jaco Schouwenaar: Tussen Beurs en Binnenhof. J.W. van der Biesen en de politieke journalistiek van het Handelsblad (1828-1845),

Prometheus, 464 blz. ƒ45,-

Proefschrift over de geboorte van de relatie tussen pers, politiek en publieke opinie aan de hand van de wederwaardigheden van J.W. van der Biesen, oprichter van het Algemeen Handelsblad, een krant die al vroeg in zijn bestaan grote invloed op het landsbestuur uitoefende. Schouwenaar (1951) publiceerde eerder over het verleden van de Arnhemse Courant en de Vlissingsche Courant.

Jozef Vos: Democratisering van de schoonheid. Twee eeuwen scholing in de kunsten,

SUN, 431 blz. ƒ49,50

Eerste vergelijkende onderzoek naar de geschiedenis van de 'kunstzinnige volksopvoeding' in Nederland, van de door de Verlichting gestimuleerde pogingen de kerkzang te verbeteren tot de invoering van het verplichte schoolvak Culturele en Kunstzinnige Vorming. Met vooral veel aandacht voor het tweede deel van de twintigste eeuw.