Nederland bereid tot hulp Jakarta

Nederland is bereid met politie of militairen bij te dragen aan het herstel van recht en orde op de Molukken en aan de verzoening tussen christenen en moslims aldaar. Dit aanbod heeft minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) schriftelijk gedaan.

In een gisteravond aan zijn Indonesische collega Alwi Abdurrahman Shihab verzonden brief schrijft Van Aartsen dat het geweld op de Molukken weliswaar ,,een interne aangelegenheid'' van Indonesië is, maar dat hij ,,ernstig bezorgd is over de snel verslechterende situatie''. Hij vraagt er begrip voor dat Nederland ,,een speciale betrokkenheid voelt als gevolg van de historische banden tussen Nederland en Indonesië''.

Van Aartsen onderstreept dat hem uit recente Indonesisch-Nederlandse contacten, bijvoorbeeld van minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) in Jakarta met vice-president Megawati Soekarnoputri, is gebleken dat de situatie op de Molukken ,,de volle aandacht heeft van de Indonesische regering''. ,,Maar in de huidige toestand, waarin alle vertrouwen is verdwenen, lijkt de aanwezigheid van een neutrale militaire en politiemacht van het allergrootste belang'', vindt Van Aartsen. Hij schrijft ,,persoonlijk bijzonder ongerust'' te zijn over rapportages die de indruk wekken dat politie en leger op de Molukken thans grote problemen kennen bij het herstellen van recht en orde. ,,Nederland is daarom bereid de Indonesische regering elke hulp aan te bieden die aan herstel van vrede en verzoening op de Molukken zou kunnen bijdragen'', aldus Van Aartsen. Bij zijn bezoek aan Jakarta, in de tweede helft van januari, hoopt hij verder met Shihab over de toestand op de Molukken te spreken.

Van Aartsen preciseert in zijn brief niet of behalve Nederland ook andere landen zouden kunnen bijdragen aan zo'n neutrale macht van politie en/of militairen op de Molukken. Ook blijkt uit zijn brief niet dat hij hierover contact heeft gehad met EU-partners. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken kon daarover gisteravond niets zeggen. De woordvoerder ontkende dat er een verband bestaat tussen de brief en een dringende oproep van Molukse demonstranten aan de Nederlandse regering om de veiligheid op de Molukken via een internationale neutrale macht te helpen verzekeren. Zo'n petitie hebben enkele honderden demonstranten gisteren in Den Haag aan Buitenlandse Zaken aangeboden.

Het dodental bij de ongeregeldheden op de Molukken de afgelopen dagen is opgelopen tot ten minste 328. Dat heeft een woordvoerder van het Indonesische leger gisteren verklaard.