Ivo van Hove

Als ondertekenaarster, met de heer Tjeenk Willink, van de brief aan de staatssecretaris van OC&W waar Pieter Kottman op doelt in zijn artikel in CS van vrijdag jl, een korte reactie. Ivo van Hove heeft zich laten kennen als een uitnemend programmeur: zie het Holland Festival, dat een nieuw elan en publiek kreeg in een periode dat hij tegelijkertijd Het Zuidelijk Toneel leidde. Hij heeft zich een uitstekend cultureel ondernemer betoond: de besturen van het Holland Festival en Toneelgroep Amsterdam (TGA) hebben dat in de praktijk en de vele gesprekken die aan zijn benoeming bij TGA zijn voorafgegaan kunnen ervaren en: we hebben te maken met een groot theatertalent: zie de door hem geregisseerde stukken. Er zijn weleens personen voor wie hun werk hun leven en hun leven hun werk is en hij is daar een van. Dat betekent vanzelfsprekend geen kalme vijfdaagse werkweek met polderiaanse atv-dagen, maar een gedreven werktempo en inzet die, inderdaad, niet helemaal gewoon zijn, maar boven het maaiveld uitsteken, en blijkbaar ook anderszins steken.

Het zou Pieter Kottman sieren wanneer hij, in plaats van een bijna rellerige opgetogenheid over een komende vermeende ruzie te vertonen, opgetogen zou zijn over het feit dat iemand van het kaliber van Ivo van Hove bereid is zich in te zetten voor de wederopbloei van het Leidseplein als centrum van theatercultuur in Amsterdam. Hij zou ook hebben kunnen uitzoeken dat de staatssecretaris en zijn ambtenaren, met wie in de maanden mei/juni voortdurend overleg is gevoerd, geen enkel bezwaar tegen de combinatie van functies hadden, integendeel: de benoeming van Ivo van Hove werd – terecht – toegejuicht.

Redelijke argwaan over de inderdaad zware combinatie van functies mag: de bevooroordeeldheid die uit het stuk spreekt past een objectief theatercriticus niet. In plaats van Van Hove tenminste het voordeel van de twijfel te geven, komt Kottman niet verder dan zich verkneukelen in een denkbeeldige ruzie tussen beide besturen. Betreurenswaardig. Weinig genereus.

voorzitter Toneelgroep Amsterdam (tot 1-1-2000)