Correctie

In Bas Heijne's artikel `Het laatste jaar' afl. 51 (CS 24 dec.) werd geschreven over dominee Nico van der Linden. Dat had dominee Nico ter Linden moeten zijn.