School voor voetbalprofs in oprichting

Het opleiden van jonge profvoetballers moet een volwaardige studie worden. Op verzoek van zeven Nederlandse voetbalclubs en de werkgeversorganisatie FBO bekijken de ministeries van VWS en Onderwijs momenteel of Nederland in augustus 2001 de wereldprimeur van een middelbare beroepsopleiding voor voetballers krijgt.

De opleiding wordt geïntegreerd in een reguliere algemeen vormende opleiding en moet worden verzorgd door diverse afdelingen van het Regionale Opleidingen Centrum. ,,De nieuwe voetbalschool is gericht op een betere integratie van een maatschappelijke opleiding en voetballes'', zegt Wessel Weezenberg, jurist van de werkgeversorganisatie FBO van de betaaldvoetbalclubs. Het voetbalonderwijs gaat dertig tot veertig procent van het lesrooster beslaan en wordt door de clubs zelf gegeven.

Het idee van de speciale voetbalschool biedt clubs de mogelijkheid om voor jonge spelers buiten de Europese Unie een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Het plan is mede gevoed door een omvangrijk onderzoek van de arbeidsinspectie. Die constateerde vorige maand dat acht spelers van boven de 18 jaar en achttien voetballers jonger dan 18 jaar van onder meer Feyenoord en Vitesse niet over de vereiste papieren beschikten en Nederland binnenkort wellicht moeten verlaten.

Om een speler van buiten de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie aangevuld met IJsland, Noorwegen, en Liechtenstein) aan te mogen trekken, is een tewerkstellingsvergunning nodig. Arbeidsvoorziening Nederland voert daarin een zeer terughoudend beleid. Vergunningen worden in de regel niet verstrekt aan spelers die jonger zijn dan 18 jaar.

Clubs uit het betaalde voetbal zien de nieuwe middelbare voetbalschool als redding voor het Nederlandse profvoetbal. ,,Nederlandse clubs zijn gedwongen absolute toptalenten in een vroeger stadium naar Nederland te halen'', legt Vitesse-woordvoerder Frank Huizinga uit. ,,Talenten van boven de 18 jaar zijn niet meer te betalen. Helaas moeten voetballertjes van buiten de EU het land na drie maanden weer verlaten. Met een erkende opleiding kunnen we via een nette weg een langer verblijf bewerkstelligen.''

Weezenberg bestrijdt dat de voetbalschool vooral bedoeld is als legale opvang van buitenlandse spelertjes. ,,Het is een gunstig neveneffect, maar ook niet meer dan dat. De opleiding is in eerste instantie bedoeld voor Nederlandse talenten.''

Minister Hermans en staatssecrataris Adelmund van Onderwijs en staatssecretaris Vliegenhart van Sport hebben begrip getoond voor de problemen van de clubs. Ajax, PSV, Feyenoord, Vitesse, FC Twente, De Graafschap en NAC vormen samen een werkgroep die een officiële aanvraag voor de voetbalschool gaat voorbereiden. De opleiding moet aansluiten op vervolgopleidingen, zodat de scholieren verder kunnen leren als ze het niet redden als profvoetballer. Verder is de bedoeling dat buitenlandse scholieren in ieder geval een verblijfsvergunning voor de duur van de opleiding krijgen.

,,We moeten afwachten hoe het ministerie van Justitie over het plan denkt. Het is de vraag of Justitie in het huidige wetstelsel een uitzondering wil maken voor voetballers'', zegt een woorvoerder van het ministerie van VWS. ,,Wij vinden in ieder geval dat we de clubs moeten steunen.'' De eerste gesprekken tussen VWS en Justitie hebben inmiddels al plaatsgevonden. Binnenkort moet duidelijk worden aan welke eisen de voetbalschool precies moet gaan voldoen. Zo zullen de plannen ook aan de Europese wetgeving moeten worden getoetst.

Staatssecretaris Vliegenhart van Sport heeft toegezegd te zullen bekijken wat ze kan doen voor de spelertjes voor wie nu uitzetting dreigt. ,,Vliegenhart is van de huidige problemen op de hoogte'', aldus de woordvoerder van VWS. ,,Voor een aantal jeugdige talenten dreigt de nieuwe voetbalschool te laat te komen. Er wordt nu bekeken of daar nog iets aan kan worden gedaan.''