Prijzen van export fors omhoog

De hoge olieprijzen hebben de afzetprijzen in de industrie fors opgestuwd. De prijzen van industriële producten waren in november 1,2 procent hoger dan in de maand ervoor. Ten opzichte van vorig jaar zijn de prijzen met 6,1 procent gestegen.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen heeft gepubliceerd. Vooral de exportprijzen zijn verantwoordelijk voor de forse stijging: die waren in november 1,6 procent hoger dan in oktober. In de aardolie-industrie is dat zelfs 9,7 procent. De gemiddelde stijging van de binnenlandse afzetprijzen kwam uit op 0,6 procent.

Als de olie-industrie niet wordt meegewogen in de cijfers, komt het prijsniveau over november maar 0,5 procent hoger uit dan in oktober. Behalve in de aardolie-industrie stegen de prijzen ook in de chemische sector flink, met 2 procent. De papier- en karton- en de basismetaalindustrie noteerden eveneens stijgingen boven 1 procent. De enige branche die met dalende prijzen te kampen had was de elektrische-apparatenindustrie.