Personalia

Drs. J.M.B. Cremers (46) is benoemd tot directeur van het gemeenschappelijk begeleidingsinstituut ondernemingsraden GBIO in Utrecht. Cremers (46) is algemeen secretaris van de Europese federatie van bouw- en houtarbeiders te Brussel.