Nieuws

Nieuwjaarsreceptie aan het hof

`S GRAVENHAGE, 1 JAN. De Nieuwjaarsreceptie ten Hove heeft vandaag op de gebruikelijke wijze plaats gevonden. H.M. De Koningin-Moeder was erbij. Eerst werden de ministers en de voorzitters van hoge staatscolleges ontvangen, daarna de leden van de hofhouding.

Kiezers moeten man zijn

ROTTERDAM, 6 FEBR. Vandaag is bekend geworden dat de aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst moet geschieden voor 15 februari. Alle kiezers moeten de Nederlandse nationaliteit hebben en van het mannelijke geslacht zijn. De kiesgerechtigde leeftijd is 25 jaar. Belastingkiezers hoeven geen aangifte te doen.

Looddieven gepakt in Rotterdam

ROTTERDAM, 11 FEBR. De recherche van Rotterdam heeft vannacht acht jongens aangehouden die lagen te slapen aan boord van twee stoombootjes aan de Leuvehaven en aan de Willemskade. Twee van de acht jongens blijken medeplichtig te zijn aan de looddiefstal aan de Spoorsingel. Zij zitten nog vast. De andere zes jongens zijn weer op vrije voeten.

Criminaliteit gedaald

ROTTERDAM, 14 MAART. De algemene criminaliteit is afgelopen jaar gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het aantal veroordelingen van de afgelopen jaren. De cijfers laten een daling in het aantal veroordelingen zien. In het jaar 1899 werden 15.664 personen veroordeeld wegens misdrijven, bedelarij, landloperij of belastingovertredingen.

Pest breidt zich uit in Sydney

ROTTERDAM, 10 APRIL. Terwijl de pest zich in Sydney, Australië, onrustbarend uitbreidt, is deze ziekte op Mauritius sterk aan het afnemen. In de afgelopen week is daar slechts één nieuw geval aangegeven.

Boete wegens belediging

ROTTERDAM, 11 APRIL. De rechtbank van Rotterdam heeft de 21-jarige arbeider C.S. een boete van vijftien gulden en vijf dagen hechtenis opgelegd wegens eenvoudige belediging. Tevens veroordeelde de rechter de liedjeszanger J.W.G. tot een maand gevangenisstraf omdat de achttienjarige een hond had verduisterd.

Steun gewenst voor diamantbewerkers

AMSTERDAM, 11 APRIL. Het bestuur van de roosjesverstellersvereniging heeft zich opnieuw gewend tot de raad om ondersteuning te vragen voor werkloze diamantbewerkers. Een vorig verzoek aan de raad werd van de hand gewezen, omdat er al een openbare collecte had plaatsgevonden. Deze collecte had echter slechts 11.000 gulden opgeleverd. Een druppel op een gloeiende plaat, gezien het grote aantal werkloze diamantbewerkers.

Stokers eisen 36 uur rust

ROTTERDAM, 8 APRIL. Stokers van de gasfabriek in Rotterdam eisen soepelere werktijden. In een rapport aan B en W liet de Commissie voor fabrieken van gas en elektriciteit weten dat de stokers meer rustdagen verlangen. De Commissie kwam met het voorstel de stokers een wekelijkse rustdag te geven. Die rustdag moet ten minste 36 uur duren en één keer in de twee weken op een zondag vallen. De gasfabriek wil gaan werken met drie ploegendiensten.

Rechter wordt getuige

'S GRAVENHAGE, 10 APRIL. Vandaag heeft zich het zeldzame geval voorgedaan dat een president tijdens een hoorzitting zijn toga aflegde en de voorzittersstoel verwisselde met de getuigenbank. Verdachte in de zaak was een man die op 27 januari bij een bekende pijpenhandelaar aan de Spuistraat een briefje inleverde. Op het briefje vroeg de vice-president van de rechtbank toestemming om zes meerschuimen pijpen op zicht mee te krijgen. De pijpen, per stuk 39 gulden waard, zijn nooit aangekomen bij de rechtbank. De president van de rechtbank ontkent ooit de pijpen te hebben besteld.