Makelaarsland

In NRC Handelsblad van 18 december schreef Erica Verdegaal een informatief artikel over nieuwe ontwikkelingen in makelaarsland. De lezer krijgt het advies altijd te onderhandelen over tarieven: ,,Adviestarieven van de NVM bestaan niet meer, en het blijkt dat één procent courtage in plaats van twee vaak haalbaar is. Je kunt ook een vast bedrag afspreken of alleen bepaalde diensten afnemen. Er is een Veghelse makelaar die standaard drieduizend gulden rekent, maar dan gaat hij niet met je mee om woningen te bekijken. Bij onderhandelingen over de courtage wil het nogal eens helpen om de makelaar aan te bieden de hypotheek via hem af te sluiten, want daarover ontvangt hij weer één tot twee procent provisie.'' Daarnaast krijgt de lezer nog een tweede advies van Annemieke Molenaar van de Consumentenbond: ,,Leg wel alle afspraken omtrent courtage, bieding, opties, bedenktijd, mondelinge overeenkomst, frequentie van informatieverstrekking en de te verlenen diensten schriftelijk vast en laat ook de makelaar tekenen.'' Want, zo zegt Molenaar: ,,De doorsnee makelaar is een handige, rap van de tongriem gesneden jongen.''

Beide adviezen slaan echter de plank mis. In de eerste plaats omdat de toekomstige klant niet meer naar de beste makelaar of bemiddelaar wordt verwezen, maar naar de goedkoopste. Aan- en verkoop van een woning is vakwerk. De financiële gevolgen van een halve of hele miskoop gaan niet alleen ten koste van het woonplezier, maar kosten al snel tienduizenden of zelfs honderdduizenden guldens. Dat risico zit zowel bij de koper als bij de verkoper.

De enige verstandige raad die kan worden gegeven is: zoek zorgvuldig een goede, als het kan de beste, makelaar of bemiddelaar en kijk niet in de eerste plaats naar het tarief, maar naar de kwaliteit en integriteit van de dienstverlening. Die twee mogen echt wel wat kosten. De klant verdient het ruimschoots terug. De tweede misser is de karakterisering van de makelaar als `een handige jongen'. Die is al te gemakkelijk. Natuurlijk zijn er onder makelaars en bemiddelaars goede en minder goede vakmensen; gedreven en luie; preciezen en sloddervossen; integere en sjacheraars. Daarin onderscheiden zij zich niet van andere beroepsgroepen. Maar dat geeft nog niet het recht allen over één kam te scheren, en daarmee de integere en deskundige makelaar/bemiddelaar onrecht aan te doen.

    • Dr. D.K.J. Tommel
    • Dir. Nationaal Woninginstituut