Kunstopleidingen samen als ArtEZ

De Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, de AKI Enschede en de Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens in Zwolle/Kampen gaan vanaf 1 januari samen verder onder de naam ArtEZ, hogeschool voor de beeldende kunst en vormgeving, bouwkunst, muziek en theater. Er is officieel geen sprake van een fusie, maar van verregaande samenwerking. De opleidingen behouden elk hun profiel. Het college van bestuur en de ondersteunende diensten krijgen Arnhem als vestigingsplaats. Het conservatorium in Enschede maakt geen deel uit van ArtEZ, maar er is wel sprake van samenwerking tussen de opleidingen. De oprichting van ArtEZ komt volgens directeur E. Koenen van Constantijn Huygens voort uit de gedachte het kunstonderwijs samen te voegen in clusters. ,,De opleidingen in het oosten van het land merkten regelmatig dat ze met dezelfde dingen bezig waren of de verschillende zaken beter samen konden doen.'' (ANP)