Korthals: vaker wapencampagne

Minister Korthals (Justitie) wil in de toekomst periodiek inleveracties voor wapens gaan houden. Zo zou hij volgend jaar al een campagne willen voeren voor het afstaan van vuurwapens.

De bewindsman kondigde dat gisteren in Apeldoorn aan, waar hij het begin van de vernietiging van de wapens bijwoonde die de actie `Heb `t lef, wapens weg' heeft opgeleverd. De divisie logistiek van het Korps Landelijke Politiediensten in Apeldoorn zorgt voor die vernietiging.

De campagne, die van 13 tot 24 december heeft geduurd leverde 13.826 wapens op, waarvan zo'n 2.000 vuurwapens. Korthals zei bij de bekendmaking van het definitieve resultaat ,,blij en verrast'' te zijn. Korthals wees er op dat het belang van de actie groter is dan het inleveren van de wapens alleen: ,,De actie is ook bedoeld om een bewustwordingsproces op gang te brengen. Dat het in bezit hebben van wapens op scholen en in uitgaanscentra niet gewenst is.''

Het plan voor de actie van minister Korthals volgde op een reeks van maatregelen en wetsvoorstellen van het kabinet om geweld op straat te bestrijden. Voorbeelden van die maatregelen zijn de intensivering van het cameratoezicht in de uitgaansgebieden, de versterking van het toezicht door extra agenten en surveillanten op risicoplekken en een intensieve toepassing van alle wettelijke mogelijkheden om verboden wapenbezit en -gebruik tegen te gaan.

Verder zijn wetsvoorstellen tot stand gekomen voor verruiming van de mogelijkheden om openlijke geweldpleging aan te pakken en de zogeheten bestuurlijke ophouding, waarvan vooral bij het Europees kampioenschap voetbal in de zomer van 2000 gebruik zal worden gemaakt.

Daarnaast ligt een wetsvoorstelvoor verhoging van de strafmaat voor wapenbezit- en handel bij de Tweede Kamer.