Kort geding Eneco tegen zes andere energiebedrijven

De stroombedrijven Eneco (Zuid-Holland) en Remu (Utrecht) hebben een kort geding aangespannen tegen zes andere energiebedrijven, waaronder Essent, EPZ en Nuon, en brancheorganisatie Energiened. Ze doen dit om te voorkomen dat zij twaalf keer de normale prijs moeten betalen voor extra stroom die ze moeten inkopen. Dat zou een financiële strop van honderden miljoenen guldens opleveren.

De extra inkoop is nodig omdat Eneco en Remu minder stroom kunnen kopen bij buitenlandse aanbieders dan ze hadden gehoopt. De toezichthouder op de elektriciteitsmarkt, de DTe, bepaalde onlangs dat energiebedrijven slechts een deel van de door hen gevraagde stroom uit het buitenland toegewezen krijgen, omdat de importcapaciteit van de stroomkabels beperkt is.

Eneco en Remu zijn nu gedwongen alsnog bij de verenigde Nederlandse stroomproducenten (Sep) hun tekort aan stroom aan te vullen. De Sep heeft echter in een boeteclausule uit 1997 vastgelegd dat daarvoor twaalf keer de reguliere prijs mag worden gevraagd.

De twee stroombedrijven proberen hun concurrenten er nu toe te bewegen akkoord te gaan met een normale prijs. Daarvoor is echter unanimiteit in de stroomsector nodig, hetgeen in een vrije markt lastig is. ,,Het is een principekwestie, we willen op de vrije markt niet gehinderd worden door onze concurrenten'', aldus een woordvoerster van Remu. ,,Tot op heden heeft de liberalisering van de elektriciteitsmarkt aan de verkoopkant een zekere marktwerking gecreëerd, het vasthouden aan starre regels aan de inkoopkant verhindert echter daadwerkelijke concurrentie tussen de distributeurs.''

Onder meer Essent, het grootste stroombedrijf in Nederland, en Nuon vinden dat de twee gedupeerden zelf een onverantwoord groot risico hebben genomen door ervan uit te gaan dat ze alle gevraagde importstroom ook geleverd zouden krijgen.

Officieel zijn Eneco en Remu nog in onderhandeling met de overige bedrijven, maar ze hebben alvast een datum geprikt voor een kort geding om het geschil te beslechten. Mochten de bedrijven er niet uitkomen, dan zal op 3 januari de zaak voor de rechter worden uitgevochten.