Geweld op de Molukken breidt zich uit

Bij gevechten tussen christenen en moslims op het Noord-Molukse eiland Halmaheira en het naburige Soasiu zijn de afgelopen dagen meer dan 250 mensen om het leven gekomen.

Een militaire woordvoerder in Ambon, luitenant-kolonel Iwa Budiman, heeft dat vanochtend bekendgemaakt. Volgens Budiman begon het geweld afgelopen maandagnacht toen een groep van 400 christenen de moslimstad Tobelo aanviel.

Het nieuws over de gevechten op Halmaheira betekent dat het geweld op de Molukken zich verspreidt over de hele regio. Tot dusver werd vooral melding gemaakt van religieuze onlusten op Ambon en naburige eilanden als Ceram, Haruku en Buru, alle behorend tot de Zuidelijke Molukken. Bij gevechten op Ambon, die afgelopen zondag uitbraken en die tot gisteren voortduurden, zijn volgens de lokale media 68 mensen gedood, onder wie drie militairen. Inmiddels lijkt de rust enigszins te zijn teruggekeerd, hoewel vanochtend hier en daar nog sluipschutters actief waren. (AP)

Een onzer redacteuren voegt hier aan toe: Het geweld tussen christenen en moslims laaide voor het eerst begin dit jaar op. Volgens de regering zijn er sindsdien al meer duizend doden gevallen, maar andere bronnen spreken over meer dan 1.700 doden.

Christenen en moslims hebben altijd vreedzaam naast elkaar gewoond, maar volgens sommige verklaringen is de samenhang in de Molukse samenleving ernstig verstoord geraakt door de komst van duizenden moslimimmigranten uit naburige regio's. Anderen zeggen evenwel dat de religieuze en etnische spanningen worden aangewakkerd door partijen die kennelijk belang hebben bij het destabiliseren van de van oudsher als christelijk bekend staande Molukken. Wie die `partijen' zijn, blijft evenwel onduidelijk. Sommigen wijzen naar moslimextremistische kringen, anderen naar kringen in Jakarta rondom oud-president Soeharto.

De nieuwe geweldsuitbarsting komt ruim twee weken na een bezoek dat de Indonesische president Abdurrahman Wahid en vice-president Megawati Soekarnoputri aan Ambon brachten. Bij die gelegenheid riep Wahid de Molukse bevolking op tot verdraagzaamheid en verzoening. Hij zei ook dat de Molukse gemeenschap de huidige problemen in eerste instantie zelf moet oplossen. Strijdkrachten en politie zijn er het afgelopen jaar niet in geslaagd om de gevechten in te dammen. Zowel christenen als moslims zeggen dat het leger, dat gisteren aankondigde de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de openbare orde over te nemen van de lokale politie, zich partijdig opstelt. Sommige legeronderdelen zouden jongeren juist aanmoedigen de straat op te gaan. Kerkelijke leiders hebben deze week gevraagd om tussenkomst van een internationale vredesmacht, een optie die voor Jakarta onbespreekbaar is.