Elke dag anders

AL EEN AANTAL jaren is in de Tweede Kamer sprake van een verschuiving in de aandacht van beleidsontwikkeling naar beleidsuitvoering. Dat is een goede zaak. De taak van de Tweede Kamer houdt niet op bij de stemming over een wetsvoorstel. Het is belangrijk dat de volksvertegenwoordigers er op toezien dat de door hen goedgekeurde wetten ook werkelijk het beoogde resultaat opleveren. Dat Kamerleden in die nieuwe rol kunnen doorslaan, bewijst de treurige gang van zaken rondom het Studiehuis. Hier wordt bestuurlijk onvermogen van eerstverantwoordelijk staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) beantwoord met een even groot onvermogen van de Tweede Kamer zelf.

Een gesloten combine bestaande uit onderwijsspecialisten en de staatssecretaris heeft zich op de inhoud van het studiehuis gestort. Zich wanend in een docentenkamer van een middelbare school, lichtten zij vlak voor het kerstreces een aantal vakken uit het studiepakket. Wat na jaren van zorgvuldig overleg met alle betrokken sectoren was opgebouwd, werd zodoende met een simpele oekaze vanuit Den Haag uitgekleed. Terecht stelt de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten in een brandbrief aan de staatssecretaris dat deze besluitvorming het karakter heeft van een paniekreactie.

HET IS DUIDELIJK dat het dit schooljaar op alle middelbare scholen ingevoerde studiehuis de nodige problemen met zich heeft meegebracht. Onderzoek van het ministerie van Onderwijs heeft de klachten van onderwijsgevenden en leerlingen hierover gedeeltelijk bevestigd. Dat daar vervolgens serieus naar wordt gekeken is logisch. Maar het andere uiterste is om zonder serieus overleg met de direct betrokkenen het zorgvuldig opgebouwde vakkenpakket maar weer om te gooien. En dat gebeurt nu Adelmund met steun van de Tweede Kamer heeft besloten een vreemde taal en het vak Algemene Natuurwetenschappen uit het verplichte studieprogramma te lichten.

Dat de scholen daarbij de nodige vrijheid krijgen en de maatregelen ook een `tijdelijk' karakter dragen, maakt de chaos alleen maar groter. Het heeft inmiddels in diverse plaatsen tot `kartelvorming' tussen scholen geleid in een poging te voorkomen dat zij gaan concurreren met het aanbieden van lichtere vakkenpakketten. Nog steeds weten scholen niet wat er van hen verlangd wordt. Consistentie is namelijk niet de sterkste eigenschap van de staatssecretaris. Nadat de Tweede Kamer had ingestemd met haar verlichtingsmaatregelen is Adelmund alsnog gaan overleggen met de onderwijsorganisaties. Het resultaat hiervan is dat de uitwerking van de maatregelen wederom ter discussie staat. Intussen hebben talloze calculerende leerlingen voor zichzelf hun zwakke taal reeds lang geschrapt en ook de inspanningen voor het vak Algemene Natuurwetenschappen gestaakt.

`LERAAR, ELKE DAG ANDERS', luidt het motto van de campagne die het ministerie van Onderwijs onlangs is begonnen om meer mensen te interesseren voor het vak. Inderdaad, elke dag anders. Hetzelfde geldt voor de staatssecretaris en de Tweede Kamer.