Belasting op ongebruikte vrije dagen

Werknemers die door weinig vakantie of veel overwerk jaarlijks veel vrije dagen overhouden, moeten vanaf volgend jaar over de extra vakantiedagen belasting afdragen.

De betreffende maatregel maakt deel uit van het Belastingplan 2000. De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel nog behandelen.

Over alle vrije dagen die een werknemer naar een nieuw jaar meeneemt en die het aantal vrije dagen dat men jaarlijks krijgt te boven gaan, zullen loonbelasting en premies worden geheven. Ook de werkgever moet premies afdragen over het teveel aan vakantiedagen. De regeling geldt alleen voor de vrije dagen die met ingang van 2000 worden opgebouwd.

Loonspecialiste S. van der Zande van belastingadviesbureau Ernst & Young stelt dat de voorgenomen regeling vooral in de dienstverlenende sector, ,,waar veel wordt overgewerkt en weinig vakantie wordt opgenomen'', tot problemen kan leiden. ,,Bij grote aantallen vrije dagen kunnen sommige werknemers daardoor in de decembermaand zelfs een negatief salaris krijgen, omdat de verschuldigde belasting het loon overtreft.''

De belastingheffing op extra vakantiedagen geldt voor mensen die geen verlofspaarregeling hebben en hun vrije dagen niet mogen opnemen en ook niet uitbetaald krijgen. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën stelt dat door het invoeren van de verlofspaarregeling, waarbij maximaal tien procent van het loon of van het aantal dagen per jaar gespaard mag worden voor bijvoorbeeld een sabbatical leave, vrije dagen een contante waarde hebben gekregen. ,,Daarom moet de fiscus er wel naar kijken'', zegt hij.

Volgens Financiën gaat het om een zogenoemde voorheffing. De belasting die in december wordt betaald over het teveel aan vrije dagen dat naar het volgende jaar wordt meegenomen, hoeft bij het opnemen van die dagen in het jaar daarop niet meer te worden afgedragen. De woordvoerder benadrukt dat de heffing op de extra vrije dagen een gevolg is van de nota Arbeid & Zorg van staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken).

Volgens Van der Zande van Ernst & Young is het zaak dat werkgevers en werknemers snel om de tafel gaan zitten om afspraken maken over het opsparen van vrije dagen.