VOOR-OORTSE BEDRAGEN

Toelichting: Behalve de pensioenbedragen zoals die zijn vermeld in de AOW- en de Anw-tabel, worden tevens zogeheten fictieve pensioenbedragen vastgesteld die zouden hebben gegolden als in 1990 niet de nieuwe regeling voor de belasting- en premieheffing (Commissie Oort) was ingevoerd. De reële pensioenbedragen worden daartoe verminderd met een fictieve overhevelingstoeslag. In deze overhevelingstoeslag zijn ook de effecten van een maatregel op het gebied van de ziekenfondspremie verwerkt.

Deze zogenoemde `vóór-Oortse AOW/Anw-bedragen' zijn in tweeërlei opzicht van belang. In de eerste plaats kunnen deze bedragen worden gehanteerd bij de berekening van de pensioenaanspraken. Zo wordt voorkomen dat de verhoging van de AOW/Anw-uitkering op grond van de Oort-maatregelen zou leiden tot een kleiner aanvullend pensioen. In de tweede plaats kunnen deze `vóór-Oortse bedragen' worden gebruikt bij de vaststelling van het franchisebedrag, waarover geen premies voor aanvullende pensioenen worden geheven.