Toename aankopen

Sinds 1997 is het aantal mensen dat via de Kunstkoopregeling een kunstwerk aanschaft bij een galerie, verdubbeld. Via de regeling kan men een renteloze lening krijgen om bij een van de 141 aangesloten galeries een schilderij of beeld aan te schaffen. Dit jaar werden ongeveer 2.600 nieuwe contracten afgesloten. In totaal zijn er nu 7.000.

In 1999 werd met steun van de regeling voor ruim 16 miljoen gulden aan werken gekocht, 3 miljoen meer dan in 1998. De gemiddelde prijs per werk bedroeg 6.300 gulden. De KunstKoopregeling is opvolger van de Subsidieregeling die tot 1997 door het ministerie van OCW werd uitgevoerd. De Mondriaan Stichting, het stimuleringsfonds voor kunst en musea, betaalt de rente op de geleende bedragen. (ANP)