`Supermarkten vormen kartel'

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) moet een onderzoek doen naar kartelvorming bij grootwinkelbedrijven. Er mogen geen nieuwe fusies worden aangegaan en bestaande combinaties moeten in bepaalde gevallen worden ontbonden.

Dat zegt Kamerlid P. ter Veer (D66). Ter Veer vindt de extreem lage prijzen in de akkerbouw voldoende aanwijzing om het vermeende kartel in de inkoopcombinaties aan de kaak te stellen. Hij stelt dat de vier inkoopcombinaties in Nederland onderlinge prijsafspraken maken. ,,Zij bieden de akkerbouwers allemaal dezelfde lage prijs'', aldus Ter Veer.

Ter Veer, zelf boer, vindt het onverantwoord dat de inkoopcombinaties ,,lippendiensten bewijzen aan een goede voedselketen, maar daarvoor blijkbaar niet de benodigde prijs willen betalen''. Hij stelt dat supermarkten de prijzen van sommige producten met tien procent moeten verhogen en dat geld rechtstreeks aan de akkerbouwers moeten geven.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) noemt Ter Veers aantijgingen `onzin'. ,,Een dergelijk onderzoek is overbodig. Alle overnames in de supermarktbranche zijn getoetst en goedgekeurd. Er is geen sprake van een kartel of oneerlijke concurrentie'', aldus adjunct-directeur R. Roorda van het CBL. De winkelprijs bestaat voor het grootste deel uit de toegvoegde waarde die supermarkten en tussenhandelaren aan het `af-boerderij'-product toevoegen, zoals transport, opslag, versnijden en verpakken, stelt het CBL.

Een woordvoerder van de vakgroep Akkerbouw van landbouworganisatie LTO-Nederland juicht een onderzoek door de NMa toe. ,,Onder boeren leeft heel sterk het vermoeden dat een steeds kleinere groep handelaren afspraken maakt over de prijzen.'', aldus LTO. ,,In het buitenland komen dergelijke combinaties veelvuldig voor, dus waarom zou dat dan niet in Nederland ook zo zijn'', aldus LTO.

In Frankrijk kwamen afgelopen zomer boeren massaal in actie tegen de lage prijzen die inkoopcombinaties boden voor hun pootgoed.

Ook daar, en in Duitsland en Engeland, bepaalt een handjevol inkopers de prijzen voor landbouwproducten.

Ter Veer, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Landbouw, wil na het kerstreces met de Tweede Kamer praten over het vermeende kartel. Hij hoopt op steun voor zijn voorstel. Als Ter Veer uiteindelijk toch geen officiële klacht bij de NMa indient, gaat LTO bekijken of zij dat alsnog zelf kan doen.