REISKOSTEN

Toelichting: Het normbedrag voor de belastingvrije autokilometervergoeding blijft voor 2000 0,60 gulden (1999: 0,60 gulden).

De bedragen van het algemene forfait gelden voor degenen die helemaal geen gebruik maken van het openbaar vervoer.

Indien men wel gebruikmaakt van het openbaar vervoer (voor de hele afstand of een deel), kan men in aanmerking komen voor een hoger aftrekbedrag of eventuele vrijgestelde vergoeding van de werkgever. Men moet dan wel aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoen.

Meerijders houden hun recht op toepassing van het reiskostenforfait en de bijbehorende onbelaste vergoeding van de werkgever. Daarnaast kan de werkgever een bepaald bedrag per inzittende onbelast uitkeren.

Toelichting:

Om in aanmerking te komen voor het hogere aftrekbedrag uit deze openbaar-vervoertabel, moet men voor de reisafstanden van meer dan 30 kilometer beschikken over een openbaar-vervoerverklaring. Voor de reisafstanden tot en met 30 kilometer kan men ook op andere wijze aannemelijk maken dat met het openbaar vervoer is gereisd. Krijgt men een vergoeding van de werkgever dan mag de werkgever de hogere belastingvrije bedragen alleen toepassen als men de plaatsbewijzen bij de werkgever inlevert. De werkgever moet de plaatsbewijzen per werknemer administreren en beschikbaar houden voor controle. De werkgever mag in dat geval een vergoeding uitkeren van 200 gulden boven de werkelijke prijs van de plaatsbewijzen. Beschikt men niet over een openbaar-vervoerverklaring of levert men geen plaatsbewijzen in bij de werkgever dan zijn de bedragen van het algemene forfait van toepassing.