Personalia

Ir. N. Liebrand, directeur van Van Doorne's Transmissie in Tilburg, is benoemd tot hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven voor de Dr. Hub van Doorne-leerstoel (techniek van de continu variabele transmissie).