Personalia

Dr.ir. H. de Wilt is door de raad van toezicht van de TU Eindhoven voor een nieuwe periode van ruim twee jaar herbenoemd tot voorzitter van het College van Bestuur.