Halvering tekort ziekenfondsen

Het tekort in de centrale kassen van ziekenfondswet en Algemene wet bijzondere ziektekosten is dit jaar bijna gehalveerd. Eind 1998 was dat nog vijf miljard gulden, op 1 januari bedraagt het 2,8 miljard gulden. Het College voor zorgverzekeringen verwacht dat de centrale kas van de ziekenfondsen eind 2000 een overschot van vijfhonderd miljoen gulden vertoont, die van de AWBZ kent dan nog een tekort van tweehonderd miljoen gulden. Om het vermogenstekort te bestrijden zijn de premies in 1999 en 2000 extra verhoogd.