Groei economie China

Gesteund door overheidsuitgaven en een flink aangetrokken export is de Chinese economie dit jaar met 7,1 procent gestegen. Daarmee heeft de overheid haar streefpercentage van 7 procent licht overschreden. De Chinese overheid is sinds 1998 bezig met een grootscheeps investeringsprogramma, voornamelijk in infrastructuur, om de gevolgen van de Azië-crisis te compenseren.