Geldmarkt koerst in alle rust aan op einde van het jaar

De geldmarkt kabbelt naar het jaareinde. Om te zorgen dat de banken over voldoende liquide middelen beschikken rond de millenniumwisseling kondigde de Europese Centrale Bank enige tijd geleden aan de drie Langerlopende herfinancieringsfaciliteiten (LHF) van 15 miljard euro op te voeren tot 25 miljard.

Afgelopen maandag werd de derde en tevens laatste LHF met een looptijd van drie maanden vervangen. Dit is terug te zien in een stijging van de post `Langerlopende herfinanciering' met 10 miljard euro. Daarnaast werd een oude basisherfinancieringstransactie van 92 miljard euro vervangen door een nieuwe, even grote transactie. Deze heeft in verband met de extra liquiditeitsbehoefte door de millenniumovergang een looptijd van drie weken. Normaal gesproken vervalt een dergelijke transactie na twee weken.

Of de maatregelen voldoende zijn zal vrijdag, de laatste dag van deze eeuw, moeten blijken. De afgelopen maanden liep er een millenniumpremie in de tarieven van de termijncontracten die na de jaarwisseling vallen. Mogelijk sluipt er ondanks de ruime geldmarktsituatie, ook een premie in de daggeldrente.

Verder eindigde afgelopen donderdag de laatste reserveperiode van dit jaar. De banken zaten er tot het einde toe warmpjes bij. Het gebruik van de depositofaciliteit steeg op de laatste reservedag dan ook met ruim 12 miljard euro en de daggeldrente kelderde in een kleine twintig minuten tot de depositorente van 2 procent. Dit is de vergoeding die de centrale bank geeft over de overtollige liquiditeiten die de banken ongelimiteerd kunnen plaatsen op de depositorekening. Deze rente vormt daarom de bodem van daggeldrente.

Hoewel rekening werd gehouden met de mogelijkheid dat de bankbiljettencirculatie in de aanloop naar het nieuwe jaar wegens de millenniumvrees met 40 procent zou kunnen oplopen, blijft de stijging vooralsnog beperkt. Sinds begin december is het aantal in omloop gebrachte bankbiljetten gestegen met 10 procent. Een groot deel hiervan hangt samen met de grotere behoefte aan contant geld rond de feestdagen en de maandultimo. Vooral door de Europese kerstinkopen steeg de post `Bankbiljetten in omloop' met 9,2 miljard euro, wat een verkrappend effect had op de geldmarkt. Per saldo verruimde de geldmarkt, waardoor de reserverekening steeg met 1,4 miljard euro.

Bron: ING Economisch Bureau