Dutchbat

In zijn bijdrage `Opwinding over wangedrag Dutchbat is misplaatst' (NRC Handelsblad, 22 december) stelt J.M. Bik dat we moeten passen voor een al te politiek correcte reactie op de onthullingen in het recentelijk gepubliceerde Feitenrelaas over het wangedrag van Nederlandse militairen in Srebrenica. ,,Een F-side-supporter doet wel ergere dingen'', aldus de heer Bik. Zelden ben ik met zo een regelrechte drogredenering geconfronteerd. Alsof het feit dat voetbalsupporters zich gedragen op een manier waarvan de honden geen brood lusten ook maar iets afdoet aan het wangedrag van de Nederlandse militairen.

Feit is dat Dutchbat niet alleen hopeloos in haar missie heeft gefaald, maar bovendien door haar optreden rechtstreeks heeft bijgedragen aan menselijk leed.

Ik doel hier niet zozeer op racisme van individuele soldaten, maar wel op het pertinent weigeren van medische hulp aan de plaatselijke moslimbevolking, als ook het meehelpen met de selectie en deportatie van weerbare mannen uit de enclave.

Voorts zijn de lovende opmerkingen van de heer Bik over de minister van Defensie gewoon belachelijk.

Duizenden doden, betreurenswaardig optreden van Nederlandse militairen en een minachtende houding van de Nederlandse militaire top jegens de democratie en wat concludeert de heer Bik uit dit alles: wat een behendig politiek optreden van De Grave.