Duitsland optimistisch over economie

De meeste brancheverenigingen in Duitsland zijn positief gestemd over de ontwikkeling van de Duitse economie in 2000. Weliswaar verwachten slechts vier verenigingen dat de productie en de omzet van de bedrijven aanzienlijk hoger zullen zijn dan in 1999, maar eveneens slechts vier verwachten een licht verminderde economische bedrijvigheid.

Uit een peiling, die is georganiseerd door het economische onderzoeksinstituut IW in Keulen, blijkt dat 23 sectoren in het bedrijfsleven een lichte toename van de omzet verwachten. Twintig van de 42 ondervraagde brancheverenigingen zijn positiever gestemd dan vorig jaar. Slechts negen zijn in vergelijking met 1999 negatiever over de ontwikkeling van de economie.

Vooral exportindustrieƫn als de chemie, de machinebouw, de optische industrie, de elektrotechniek en de kleinmetaal zouden van de economische ontwikkeling profiteren.

Daarentegen wordt in op de consument gerichte sectoren als de textiel- en stofferingsbedrijven en de detailhandel rekening gehouden met lagere omzetten. In de bouwnijverheid is het dal gepasseerd, maar vooral in het oosten van Duitsland is zeker nog geen sprake van een nieuw elan in de bouw.

De bevindingen van de brancheverenigingen sluiten grotendeels aan bij de mening van de zes belangrijkste instituten voor economisch onderzoek in Duitsland. In hun najaarsrapport ramen zij dat de groei van de economie in 2000 in vergelijking met het voorjaarsrapport iets verhoogd is van 2,6 tot 2,7 procent. De verbetering van de situatie schept volgens de instituten ruimte om de belastingen en de sociale premies verder te verlagen. De instituten verwachten dat de groei van de economie volgend jaar verder zal doorzetten. (DPA)