BusinessWeek

Negenenzeventig procent van de Amerikanen meent dat de economische voorspoed is gebaseerd op groei van de productiviteit, vijfenzeventig procent meent dat de zegeningen van de Nieuwe Economie voorbij gaan aan de gemiddelde Amerikaan, negenenzestig procent denkt dat het niet lukt om de levensstandaard te verbeteren. Dat blijkt uit een onderzoek van Harris Poll, in opdracht van BusinessWeek.

Het blad concludeert dat het Amerikaanse publiek veel frustratiegevoelens gemeen heeft met de boze demonstranten die de conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Seattle in de war schopten, want tweeënvijftig procent van de respondenten zegt sympathie te koesteren voor de demonstranten. Het merendeel van de Amerikanen meent eveneens dat het bedrijfsleven veel te veel macht heeft en een derde van de respondenten geeft te kennen veel minder vertrouwen te hebben in het bedrijfsleven dan tien jaar geleden. Toch vreemd, peinst het blad, want het ging in de jaren negentig met de economie zo goed dat de lage rentestand het huizenbezit tot een ongekend hoog niveau heeft doen stijgen. Ook zijn steeds meer Amerikanen de beleggingsmarkt opgegaan. Op dit moment doet achtenveertig procent van de Amerikanen aan beleggen in enigerlei vorm, zij het dat meer dan de helft daarvan is vastgelegd in pensioenvoorzieningen. Het blad vreest het ontstaan van een anti-ondernemingssfeer. Dat blijkt onder andere uit de populariteit van politieke buitenstaanders als Bill Bradley en John McCain die zich verzetten tegen vermindering van de belastingen voor de rijken.

Maar de grootste tegenstelling in het land is die tussen de Amerikanen die extra inkomen verwerven op de beurs en zij die dat niet doen. Daar komt bij dat de Nieuwe Economie een eind heeft gemaakt aan de veertig-urige werkweek. De Amerikanen maken meer uren dan de werknemers in alle andere geïndustrialiseerde landen, terwijl de groei van het uurloon is gedaald van 5,2 procent in 1990 tot 2,3 procent in 1999. Dat verklaart wellicht ook waarom eenenvijftig procent van de Amerikaanse werknemers zegt zich bedrogen te voelen door hun werkgever.

www.businessweek.com

    • Herman Frijlink