Belasting & sociale zekerheid 2000

Met een hogere ecotax (milieubelasting) op gas en elektriciteit en een heffing op leidingwater grijpt de vergroening van het belastingstelsel komend jaar verder om zich heen. Dit alles ter voorbereiding op de grote omslag die de Belastingherziening 2001 volgend jaar met zich meebrengt. Het laatste jaar van het huidige belastingstelsel gaat op 1 januari van start. Goedkopere arbeid (de kapper hoeft nog maar 6 procent btw te rekenen) en fiscalisering van

de omroepbijdrage staan voor 2000 op het programma, evenals een verlaging van de vennootschapsbelasting en de verhoging van de belasting op auto's en motoren.

Na een roerige periode in de eerdere jaren negentig is er wat de premies sociale zekerheid aangaat een rustiger periode aangebroken. Zoals de laatste jaren gebruikelijk worden per 1 januari 2000 de uitkeringen verhoogd. Zo gaat bijvoorbeeld een echtpaar waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn en alleen AOW ontvangen er, vergeleken met de uitkeringen per 1 juli 1999, netto ruim 40 gulden per maand op vooruit.

De totale netto-uitkering voor een echtpaar komt daarmee op 2.146 gulden (exclusief vakantietoeslag) per maand. Iedere partner ontvangt 50 procent van dat bedrag. Alleenstaande AOW'ers gaan er ongeveer 25 gulden netto op vooruit.