Onderzoek naar omkoping door Belgisch Tractebel

De Belgische en Zwitserse justitie zijn een onderzoek begonnen naar betalingen van de Belgische nutsgroep Tractebel aan tussenpersonen in Kazachstan, die onder meer zouden zijn gebruikt om lokale politici om te kopen. Woordvoerders van justitie en van Tractebel, dat onlangs de Nederlandse electriciteitsproducent EPON overnam, hebben berichten hierover in de Belgische krant Le Soir bevestigd.

Het gaat om betalingen in de periode 1997-1998 van in totaal 55 miljoen dollar aan drie Kazachstaansee `partners'. Terwijl een deel van het geld zou zijn gebruikt om Kazachstaanse autoriteiten gunstig te stemmen bij het binnenhalen van contracten, zou een ander deel zijn teruggestort op een rekening van de Tractebel-functionaris die voor de regio verantwoordelijk was. Deze functionaris is vorig jaar zomer op staande voet ontslagen. Tractebel, dochter van het Franse Suez Lyonnaise des Eaux, heeft vorige maand een klacht tegen hem ingediend.

Tractebel verwierf in Kazachstan in 1997 voor 630 miljoen dollar een belangrijke concessie in het aardgastransportnet, dat door het Belgische nutsbedrijf als een `eldorado in spe' werd beschreven. Het gasnet is van groot belang omdat het als doorvoer kan dienen voor gas van elders naar Europa. Eerder had Tractebel al enkele te moderniseren elektriciteitscentrales in het Centraal-Aziatische land gekocht. Alle contracten werden voor de neus van grote buitenlandse concurrenten weggekaapt.

Tractebel heeft inmiddels een voorziening van acht miljard frank (ruim 400 miljoen gulden) getroffen, onder meer omdat Kazachstan tariefakkoorden voor elektriciteit niet naleeft. Hierover loopt een internationale arbitragezaak. Toenmalig premier Jean-Luc Dehaene bezocht het land in 1998 om politieke problemen op te lossen, nadat de Kazachstaanse regering Tractebel ervan had beschuldigd verplichtingen voor aardgasleveranties niet na te komen.

Het onderzoek van de Belgische en Zwitserse justitie richt zich niet alleen op omkoping, maar ook op het witwassen van zwart geld. De drie `partners' van Tractebel zouden banden hebben met de Russische mafia. Tractebel heeft laten weten volledig mee te werken met de justitiële onderzoeken.