Maaswater is over hoogste punt heen

Rijkswaterstaat verwacht niet dat de wateroverlast nog voor ,,serieuze problemen'' zal zorgen. De waterstand van de Maas bij Borgharen, ten noorden van Maastricht, zakt momenteel weer.

Gisteravond bereikte ze daar een hoogtepunt (45.11 meter boven NAP), maar vanochtend was ze tot 44.97 meter gedaald. De golf hoogwater nadert Roermond, waar de hoogte volgens Rijkswaterstaat vanavond of komende nacht tot 19.5 meter zal oplopen.

Technici van het waterschap Roer en Overmaas hebben in de Roer, die bij Roermond de Maas in stroomt, uit voorzorg een twintig meter lange metalen dam geplaatst. Door de dam wordt het water van de Roer, via een ondiepte en zijtak de Hambeek, om de stad heen geleid om wateroverlast in de wijk St. Jacob te voorkomen. In Roermond en elders in Midden-Limburg stonden veel wegen gisteren blank.

De weg tussen Itteren en Borgharen is nog niet toegankelijk voor het verkeer, als gevolg van opborrelend kwelwater. De politie zet de toegangswegen naar beide dorpen nog steeds af en stuurt zogenoemde ramptoeristen terug.

Het zondagavond gevormde crisiscentrum in Maastricht zou zich vanmiddag beraden op de vraag of de hulpposten in Itteren en Borgharen moeten blijven gehandhaafd. De Maas trad daar gisteren buiten haar oevers, maar beide dorpen zijn tot nu toe veilig achter de in 1996 gebouwde kademuren. Het crisiscentrum in Maastricht zal in geen geval worden ontmanteld, omdat het nog paraat moet zijn bij de komende millenniumovergang.

In Noord-Limburg heeft het Waterschap Peel en Maasvallei gisteren alle kades geïnspecteerd. Het schap heeft ook een operationeel centrum ingericht dat uit voorzorg al pompen en afsluiters in beken heeft geplaatst. De afsluiters moeten het terugstromen van Maaswater in de beken voorkomen.

Het waterschap Peel en Maasvallei is vanochtend begonnen met het plaatsen van demontabele aluminium wanden langs de Maaskade in Venlo. Morgenvroeg wordt de hoogwatergolf in Venlo verwacht. Langs de kade aan de Maas in Tegelen zijn de verhoogde schotten al aangebracht. Volgens het waterschap lopen buiten de kades gelegen woningen en bedrijven mogelijk enig gevaar.