`De Veluwe dreigt te verstenen'

Op tal van plekken op de Veluwe zijn recreatieve uitbreidingen voorzien. De plannen bij Hoenderloo worden gezien als `testcase'.

Er is geen behoefte aan nieuwe recreatiebungalows in Gelderland, vindt het bestuur van de provincie. Desondanks zijn er volgens de Gelderse Milieufederatie (GMF) verspreid over de Veluwe plannen voor ,,honderden hectares'' aan uitbreiding. En dat vinden ze bij de milieufederatie ,,zorgwekkend''.

Plannen voor uitbreiding van de recreatieve voorzieningen bij Hoenderloo worden door O. Slakhorst van de Milieufederatie dan ook als een ,,testcase'' gezien. ,,Als het doorgaat, zullen de recreatieondernemers elders op de Veluwe hun kans schoon zien. Dan zal de Veluwe verder verstedelijken.''

In het `Voorontwerp Bestemmingsplan Recreatieconcentratie Hoenderloo' komt de gemeente Apeldoorn, waartoe Hoenderloo behoort, tot de conclusie dat zeven van de vijftien recreatiebedrijven in en rond Hoenderloo met een kleine 25 hectare kunnen uitbreiden. Nu hebben deze zeven bedrijven samen 96 hectare. De huidige capaciteit is 1.954 plaatsen: daar mogen van Apeldoorn 670 plaatsen aan worden toegevoegd.

De plannen voor Hoenderloo zijn inmiddels beoordeeld door de provincie. Volgens gedeputeerde T. Peters stemt Gelderland niet in met die geplande 25 hectare. ,,Ik heb op zichzelf geen moeite met uitbreiding. Vooral ook omdat het voor een deel een kwestie van upgrading is. Hoenderloo heeft een impuls nodig. Maar niet op voorhand ter grootte van 25 hectare. Daar moeten ze nog maar eens goed naar kijken.''

Verantwoordelijk wethouder M. van der Tas (CDA) van Apeldoorn is van mening dat er eenvoudigweg behoefte is aan uitbreiding. Niet alleen, zegt ze, willen recreerende bungalowtoeristen meer ruimte. ,,Er is ook meer terrein nodig voor de kamperende toerist.'' Van der Tas meent dat alles ,,zorgvuldig is afgewogen''. ,,Met de brancheorganisaties kijken we hoe we ter plekke gezonde bedrijvigheid kunnen ontwikkelen.'' Nu het commentaar van de provincie binnen is, zal Apeldoorn het `Ontwerp-bestemmingsplan' voor de locatie opstellen. Daarin, geeft Van der Tas toe, zal het aantal hectares uitbreiding waarschijnlijk worden teruggebracht. Hoeveel kan ze nog niet zeggen. ,,Ik sluit niet uit dat we het hier en daar iets moeten aanscherpen.''

Onlangs bleek dat er in Gelderland eigenlijk helemaal geen behoefte is aan nieuwe recreatiebungalows. Op verzoek van het provinciebestuur heeft het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme onderzoek gedaan naar vraag en aanbod van bungalows. De provincie telt 4.400 verhuurbungalows, die in het bezit zijn van 75 bedrijven. ,,In de komende jaren valt geen spectaculaire groei in de toeristische bungalowvraag in Nederland te verwachten'', concludeert het Instituut. Het NRIT pleit dan ook voor ,,kwaliteitsverbetering'' en ,,upgrading'' van de bestaande locaties.

Op het kantoor van de Gelderse Milieufederatie zit Slakhorst tussen de plankaarten. Waar het om gaat, zegt hij, is dat er op rijksniveau en op provinciaal niveau ,,allerlei dingen zijn gezegd over de Veluwe'', maar dat de gemeenten eerst en alleen naar hun eigen belangen kijken. ,,Als gevolg daarvan dreigt de Veluwe steeds verder te verstenen en te verstedelijken.''

De gang van zaken bij Hoenderloo is daarvan volgens hem een goed voorbeeld. ,,In de eerste plannen gaat het om een uitbreiding van 25 hectare, bijna 25 procent meer. Dan kun je toch niet spreken van bescherming van de groene ruimte, waar in de rijksplannen sprake van is.''

In Hoenderloo is een actiegroep tegen de uitbreiding opgericht. Slakhorst: ,,Als deze plannen mogen worden uitgevoerd, dan zullen honderden hectare natuur worden volgebouwd met bungalows en recreatieterreinen.''

Wethouder Van der Tas is niet van mening dat ze iets verkeerds doet. ,,Als we dit niet goed vonden, gingen we er natuurlijk niet mee door. Wat moet ik er verder van zeggen? Wij vinden dat er sprake is van een goede balans.'' Ook gedeputeerde Peters ziet het niet zo somber in. Hij is blij met het wetsvoorstel van minister Pronk, dat voorziet in meer bevoegdheden voor provincies – onder andere als het gaat om het tegengaan van permanente bewoning van recreatiebungalows. Want dat is wel een probleem waar de gemeenten te weinig aan doen, vindt Peters. De gedeputeerde heeft geen behoefte, zegt hij zelf, aan meer bevoegdheden om de plannen van de gemeenten eventueel te kunnen tegenhouden. ,,Wij hebben het goedkeuringsrecht op veranderingen van de bestemmingsplannen en kunnen handhavend optreden.''

Slakhorst van de Gelderse Milieufederatie is er niet gerust op. ,,In de plannen van de provincie wordt uitgegaan van een maximumuitbreiding van twee hectare per recreatiebedrijf. In Hoenderloo is her en der sprake van plannen voor vijf hectare extra. Ze proberen het gewoon!'' Er zijn concrete plannen, weet Slakhorst, voor uitbreidingen bij Nunspeet, Garderen, Ede en Beekbergen. ,,Als dat doorgaat, raakt de Veluwe alleen nog meer versnipperd. En komt er alleen nog maar meer druk op de natuur. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.'' De Milieufederatie zal ,,alles in het werk stellen'' om de plannen tegen te houden.