Waar blijft het geld

Nu vraag ik me af waar dat geld is gebleven. Ik bedoel de 43.000 gulden die de alumni van de universiteit van Twente hadden bestemd voor Marcel van Dam en Paul Witteman omdat ze voor hen een speciale uitvoering van Het Lagerhuis hadden verzorgd. Met zijn raspende stem ontkende ex-Varavoorzitter Van Dam afgelopen donderdagavond bij Barend en Van Dorp dat het bedrag zo hoog was. Hij reageerde geëergerd op de vragen en vond deze kwestie ,,goed voor de roddelbladen''.

Ook ik wilde indertijd niet alleen op De Telegraaf af gaan. Ik belde met de universiteit van Twente en een woordvoerder bevestigde toen het bedrag van 43.000. Er moet dus sprake zijn van een Lockheed-constructie. Het bedrag is wel verzonden maar of het helemaal intact is aangekomen, is nooit bewezen. Wat er dan wel op zijn bankrekening zou zijn gestort, wilde Van Dam niet zeggen. Was er een tussenpersoon? Of was een deel bestemd voor het World Wildlife Fund? Kennelijk voelt Van Dam enige schroom over deze kwestie die volgens mij boven de roddelbladen uit gaat omdat de socialistische omroep in de voorverkoop wordt gedaan. Van Dam en Witteman verzilveren de bekendheid van een uitstekend programma dat uit de omroepbijdragen komt. Ik schat dat ze inmiddels miljonair zijn.

De vergelijking met Lockheed is beperkt, want de commercialisering bij de Vara is legaal. Je kunt Van Dam er niet van beschuldigen dat hij niet met zijn tijd mee gaat. Frits Barend en Henk van Dorp waren verbaasd over de omslag in het denken bij de Vara. In het verleden werden ze verketterd en buitengesloten omdat ze op het commerciële RTL waren overgestapt. Vara-personeelsleden mochten hen niet komen bezoeken. En nu een kribbige Van Dam in hoogsteigen persoon. We zullen nog eens wat zien, het komende jaar.

Het was een druk televisieweekeinde. Terwijl ik op kerstavond buiten de klokken hoorde luiden, meldde Philip Freriks dat Nederland een nieuw record van 2 miljard in kerstaankopen had gehaald. Voor Sinterklaas was het 3,3 miljard. De Belgische Koning Albert zag ik voor de kerstboom aan het volk bekennen dat hij dertig jaar geleden een huwelijkscrisis achter de rug had. Zijn Nederlandse collega Beatrix verdedigde zaterdag op de radio het recht op privacy voor monarchen. Ieder vorstenhuis zijn eigen medium.

Buitenhof had de voormalige Belgische premier J.L. Dehaene op bezoek. Het werd een amusante wedstrijd Nederland-België waar Dehaene zich goed uit redde. Vlamingen weten nu eenmaal meer over Nederland dan omgekeerd. Interviewer Paul Witteman confronteerde hem met alle superieure Hollandse volkswijsheden over België. Alleen de `vierkanten kelen' van de frieten ontbraken. Land van Dutroux, omkoopaffaires, het Vlaams Blok, van slechter voetbal dan in Nederland en zonder zo'n prachtig poldermodel.

Als een buitenlandse interviewer Ruud Lubbers zo had ondervraagd, had de hele natie er schande van gesproken ten onrechte - maar de Nederlandse eigenwaan is nu eenmaal sneller gekwetst dan de Belgische. Dehaene sprak geamuseerd over de ,,Hollandse fierheid'', die in België niet bestaat. Belgische journalisten hadden een ,,masochistisch plezier'' om hun nationale problemen op de Nederlandse televisie uit te dragen. ,,Ik zie dat een Nederlandse journalist in het buitenland niet zo gemakkelijk doen'', zei hij.

Maar, moet Witteman als zo'n Nederlands journalist gedacht hebben, Nederland is ook veel beter. Hij gaf hoog op over de Nederlandse produktiviteit maar die is lager dan de Belgische. Dehaene stelde tegenover het Nederlandse poldermodel het internationaal minder bekende Belgische ,,welvaartsmodel''. Hij noemde de Benelux een ideaal land: ,,Je brengt het Luxemburgse kapitaal in en de werkkracht van de Belgische werknemers. Laat de Nederlanders het geheel verkopen''. Met zijn subtiliteit won Dehaene de zondagochtend-match in het land van de mensen van goede wil, met Marcel van Dam als lichtend voorbeeld.